HES Kurumsal Entegrasyonu: 500 ve üzeri çalışanı olan işyerleri için

COVID19 ile beraber HES kodu hayatımızın bir parçası haline geldi. Gün geçtikçe artan vakaa sayıları sosyal hayatta insanları daha tedbirli olmaya doğru itmektedir. Bu tedbirler kapsamında da özellikle kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere çoğu kurumsal firmalar ziyaretçileri ve müşterileri için binalarına girdiklerinde HES sorgulaması yapıyorlar. Bu firmalar artık çalışanlarına da günlük olarak toplu HES Sorgulamaları yapmaktadırlar.

HES UygulamasıHES SorgulamasıHES ve KVKK

Sağlık Bakanlığımız ise bu sorgulamanın daha sağlıklı ve yaygın yapılabilmesi içinde bir takım çözümler üretmektedir. Bunlardan en yenisi HES Kodu sorgulamasının Kurumsal Entegrasyonu nun yapılabilmesidir.

hayat eve sığar

HES Sorgulaması Kurumsal Entegresyonu

Bu uygulama sayesinde oluşturulan HES kodları ilgili firma, kurum ya da kişiye iletilir ve kişinin hastalık riski taşıyıp taşımadığı bu kod ile sorgulanır. Üretilen HES kodları kurum ya da kişilerle doğrudan veya mobil uygulama üzerinden paylaşılabilir. Kurum ya da kişiler paylaşılan HES kodlarını sorgulayarak COVID-19 açısından risk durumunu sorgulayabilir.

Kurumsal Entegrasyonu n amacı, Kurum personelinin ve/veya Kuruma gelecek ziyaretçilerin, COVID-19 bakımından risk durumunun sorgulanmasıdır.

Hangi Kurumlar Entegre Olabilir?

Uygulamanın 1.2 versiyonuna entegrasyon için bir takım şartlar bulunmaktadır:

 1. Bakanlıkların merkez teşkilatları,
  – Bakanlıkların taşra teşkilatları ve bağlı kuruluşları, bağlı bulundukları merkez
  teşkilatı üzerinden HES kodu sorgulama hizmetinden faydalanabilirler.
  – Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında entegrasyon sağlanmıştır. Milli
  Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının ayrıca entegrasyona ihtiyacı
  bulunmamaktadır.
 2. En az 500 çalışanı bulunan kamu kurumları.
 3. En az 500 çalışanı bulunan iş yerleri.
 4. Valilikler ve İl Sağlık Müdürlükleri.

Entegrasyon Nasıl Olacak?

Yukarda belirtiğimiz şartları sağlayan kurum veya iş yerleri Sağlık Bakanlığı ile entegrasyon süreçlerini takip edecek yetkili bir kişi belirler. Bu yetkili tarafından https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/ adresinde “Kurumsal Entegrasyon” başlığı altında bulunan “Erişim Talep Formu”nu doldurarak elektronik imza ile imzalar.

Elektronik imza ile imzalanan “Erişim Talep Formu” nun kurum veya iş yerleri tarafından Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’ne sb@hs01.kep.tr kep adresi üzerinden veya ıslak imza ile resmi yazı eki olarak gönderilir. Bu resmi yazı ayrıca,

 • Erişim talep formunu dolduran kişinin kurum tarafından yetkilendirildiğini,
 • Yetkilendirilen kişiye ait TCKN, ad, soyad bilgisini
  içermelidir.

Yazı Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda, onaylanan entegrasyon
talepleri için test ortamında kullanıcı bilgileri tanımlanır. Tanımlanan kullanıcı bilgileri ve servis dokümanı entegrasyon talebinde bulunan kuruma e-posta yolu ile iletilir.

Test ortamına ait entegrasyon işlemlerini tamamlayan kurum veya iş yeri tarafından, sürecin tamamlandığı bilgisi hesdestek@saglik.gov.tr adresine e-posta yolu ile bildirilir.

Canlı ortam bilgileri erişim talep formunda belirtilen yetkili kişinin kullanıcı adı, e-posta adresine; şifre bilgisi ise telefonuna SMS ile bildirilir.

Entegrasyon sürecinin tamamlandığı bilgisi ilgili kuruma resmi yazı ile iletilir.

ERİŞİM TALEP FORMUNU DOLDURURKEN;

Form elektronik imza ile imzalanmalıdır. Gönderilecek resmi yazıda “Talep eden yetkili bilgileri” kısmına yazılan ve formu doldurarak elektronik imza ile imzalayan kişinin bilgilerine (TCKN, ad-soyad) yer verilmelidir.

Aynı vergi numarası üzerinde birden çok şubesi bulunan kurum veya iş yerleri tüm şubelerindeki toplam çalışan sayısını yazabilir.

Formda yer alan bilgilerin doğruluğu talep eden kurum veya iş yerinin sorumluluğunda olup yanlış beyan tespit edilmesi durumunda kullanıcı erişimi iptal edilir.

500’den az çalışanlı kurumlar

500’ün altında çalışanı bulunan kurum ve iş yerlerinin ise Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden karekod/HES kod sorgulama ekranını kullanarak veya e-Devlet üzerinden tekli veya toplu HES kodu sorgulama hizmetlerini kullanarak kişilerin koronavirüs anlamında risk durumlarını sorgulamaya devam edebilecek. Toplu HES Sorgulaması için bu yazımıza göz atabilirsiniz….

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.