Normalleşme ve İşe Dönüş Süreçleri

Toplantımız 22 Mayıs Cuma günü yaklaşık 60 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı konumuz normalleşme süreçlerinde hem krnoik hastaların hem de uzun dönem ara veren işletmelerde, çalışanların işe dönüşleriydi.

Toplantı açılışı, işyerinde bu konuda tedbirleri ve uygulamalarını anlatan Dr. İlker ALTUNER tarafından yapıldı.

Kronik Hastalar Arasında Ne şekilde bir Ayrım yapılabileceği ile ilgili yazımıza göz atabilirsiniz. >>> Kronik hastaların kademelendirilmesi

TOPLANTI: 04 Haziran 2020 Perşembe Saat: 21:00 Konu: Kronik Hastaların İşe Dönüş Süreçlerinin Hukuki ve Sosyal Güvenlik Boyutu ile Değerlendirilmesi

Dr. İlker, kronik hastaların, süreç esnasında maddi anlamda zorlandıklarını, her ne kadar genelge ile evde tutulmak istense de sosyal şartların kişileri çalışmaya zorladığını vurguladı. Bu durumda kronik hastalara iş başı yaptırabilmek için tutulması gereken formları anlattı:

Mevcut Durum

Hali hazırda kronik hastalıkları olan ve Covid-19 için yüksek risk taşıyan kişiler için yürürlükte olan emsal genelge varlığı:

Genelgede 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlar 21 Mart saat 24.00’den sonra ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarını yasaklandı.

İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için vali/kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacak.

Kaynak

EK GENELGE
Bakanlığımızın valiliklere gönderdiği genelgede; ikametlerinden ayrılmalarına yasaklama/kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar arasında olan ancak yürüttükleri görev nedeniyle bazı istisnalar getirildi. Buna göre yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç olmak üzere hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri, vb kamu görevlileri/kamu hizmeti yürütenler ile eczacılar, valilik/kaymakamlıklar tarafından yasaklama/kısıtlama kararlarına belirtilen kapsamda olmak üzere istisnalar getirildi.”

Kaynak

06.05.2020 tarihli İçişleri Bakanlığı genelgesinde “Buna göre; 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 10 Mayıs Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek” ibaresi

6 Mayıs 2020 Muğla’da Sokağa Çıkma Yasağı Yok!

İçişleri Bakanlığı bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yeni genelge yayımladı. Genelgede aralarında Muğla’nın da bulunduğu seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı 7 büyükşehir, sokağa çıkma kısıtlaması listesinden de çıkarıldı.

Muğla’da 15 Mayıs’tan itibaren il genelinde evin kapısından çıkarken, maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Muğla’da kamudaki Kronik Hastalıkları olan Covid-19 için yüksek riskli personele, hala işbaşı yaptırılmadı.

10.05.2020 tarihli İçişleri Bakanlığı genelgesinde -Buna karşılık 24 il için getirilen şehir giriş/çıkış kısıtlaması ve ülke genelinde 65 yaş ve üstü İle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız ve 20 yaş altındaki çocuklarımız / gençlerimizin sokağa çıkmalarına ilişkin kısıtlamalar (istisnalar hariç) ise aynı şekilde devam etmektedir.

20.05.2020 İçişleri Bakanlığı genelgesinde “22 Mart tarihli genelge ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza (üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilecek.

İşverenlerin hukuki açıdan alınacak kararlardan duydukları çekinceler

Çalışanların istirahat, Yıllık İzin, Sendikal izinlerinin kalmaması ve işten çıkarılma korkuları

Çalışanların psikolojilerinin bozulması

Bu çalışanların Sendikalara, Sendikaların ise İl Sağlık Müdürlükleri ve Devlet Hastaneleri Başhekimliklerine baskı uygulaması

İşveren/ Vekillerinin, Üretim Mdlerinin iş devamlılığında yaşadığı sıkıntılar

Asgari kadro ile çalışan işletmelerde, fazla mesai nedenli artmış iş kazası riski

Doğrudan İşyeri Hekimlerine, Covid-19 yönünden riskli grupta olan çalışanların, getirecekleri Sağlık Raporları ile çalışmalarına onay verilmesi yönünde kanaat almaları şeklinde uygulanan baskı

Bu raporların Özel Hastanelerden de getirilmesi yönünde yapılan Sendika baskısı

İşveren/ Vekillerinin veya Adlarına karar alan Acil Eylem Komitelerinin (İşveren/Vekili, İdari İşler, İK, Personel, Direktörler, Üretim Mdleri, İSG Mdleri, Şirket Avukatları, Sendika temsilcileri ve İşyeri Hekiminin bulunduğu)  bu durumu değerlendirmesi

 • ve alacakları karar üzerine,
 • ya #evdekal uygulamasının devamı,
 • ya da Devlete Bağlı Hastanelerden, hastalıklarıyla ilgili branşlardan “ ……. Hastasıdır. Pandemi sürecinde gerekli tedbirler alınmak kaydıyla çalışır.” şeklinde rapor getirilmesi durumunda İşbaşı verilmesi

Kişiyi koruyucu Gerekli tedbirlerin işyerinde alınması ve kanıtlanabilir olması

İşe dönüş muayenesi ve İşbaşı verilmesi

Sağlık gözetimi

İŞE DÖNÜŞ YOLLARI

1.BYPASS:

 1. İl genelinde Sokağa çıkma ve seyehat kısıtlamasının kaldırılması
 2. İl Valilik – Hıfzıssıhha kurulunun aksi yönde bir kanaati olmaması ve İl Sağlık Md.lüklerinin Başhekimlikler üzerinden, ilgili branş hekimlerine verecekleri sözlü/yazılı direktif
 3. İlgili Devlet hastanelerinden, ilgili branşlardan rapor getirilmesi
 4. İşverenin çalıştırma yönünde kanaat vermesi – İşveren vekilinin ya da Acil Eylem Komitesinin kararları İşvereni bağlar, işveren adına alınmıştır.
 5. Koruyucu ek tedbirlerin işveren tarafından sağlanması

2. DİREKT/ACİL EYLEM KOMİTESİ ÜZERİNDEN İŞVEREN KANAATI:

3. Devlet İlgili Kurumlarının, Yeni Genelge ile dönüşü başlatması

İşyeri Sağlık Birimi Süreci

Acil Eylem Komitesi kararları doğrultusunda, Covid-19 için yüksek risk altında olan personel listesindeki çalışanların,

Devlet Hastanesinden rahatsızlıklarıyla ilgili rapor getirmeleri durumunda, ya da işverenin İşe başlatma yönünde kanaatı durumunda İşe dönüş Sağlık İşlemleri:

 1. Dilekçe ( COVİT-19 Komorbid Riskli personel işe dönüş talep dilekçesi)
 2. Devlet Hastanesinden alınmış “Pandemi Sürecinde Çalışır” ibaresi net bir şekilde yazılmış sağlık raporu (Özel hastane raporları hiç bir şekilde kabul edilmeyecektir. Raporu kabul edilebilir hastaneler: Devlet Hastaneleri, Devlete bağlı Üniversite – EAH.leri, Meslek Hastalıkları Hastanesi) – ÖRNEK RAPORLAR
 3. COVİD-19 İÇİN YÜKSEK RİSKLİ PERSONEL İŞE DÖNÜŞ BEYAN ve ONAM FORMU doldurulması
 4. İŞE DÖNÜŞ MUAYENESİ FORMU doldurulması
 5. Eğitim ve Bilgilendirme verilmesi (İşe Dönüş Sağlık Süreci Bilgilendirmesi ve COVİD-19 KORUYUCU TEDBİRLERİ)
 6. İşyeri Hekimi tarafından Kişiyle ilgili verilen Koruyucu ek tedbirler hususundaki (!) Sağlık Kanaatlarının, İşveren veya vekiline/İK/Personel Md.lüğüne ve çalışanın sıralı İdari Amirine mail yoluyla bildirilmesi.
 7. Kişinin şikayeti ya da talebi olması durumunda ya da Amiri tarafından talep edilmesi durumunda Engelli Kronik Hastalıklı Personel Saha Gözetim Formu doldurulması

SONUÇ:

 1. Covid-19 için yüksek risk grubunda olan personeli İşyeri Hekimleri izne/istirahate/ #evdekal’a göndermemiştir.
 2. Kurum, Kuruluş ve Firmaların talebi doğrultusunda, mevcut takiplerini yaptıkları Kronik Hastalıklı personel listelerini, talep üzerine paylaşmışlardır.
 3. Bu personeller için işe dönüş yönünde kanaat vermesi gereken İşyeri Hekimi değil, gönderen İşveren/vekilidir.
 4. İşyeri Hekiminin Görev Yetki ve Sorumlulukları ilgili Yönetmelik ile belirlenmiş olup, İşe dönüş kanaatı alınması sonrasında, İşyeri hekiminin görevi pandemi süresince, işe dönüşü yapılan Yüksek Riskli gruptaki bu çalışanlara alınacak  ek koruyucu tedbirleri belirlemek ve İşverene bildirmektir.

Sonraki toplantılara Katılabilmek İçin:

ID No: 409 723 9283

Şifre: ergometri

Toplantı Programı

Veya aşağıdaki formu doldurarak katılım bilgileri ve linkini mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

Toplantı sonrası, toplantı özetlerine bu sayfadan erişim sağlayabilir, toplantımızı aşağıdaki formu doldurarak değerlendirebilirsiniz:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.