Ofis Çalışanlarının İşe Dönüş Prosedürleri

Cumhurbaşkanımızın 28 Mayıs günü kabine toplantısı sonrası yapmış olduğu açıklamada, 1 Haziran’dan itibaren KAMUDA uzaktan çalışmanın sonlandırılabileceğini bildirdi.

Bu konuyla ilgili daha önceki yazılarımız:

Özel sektör de bu direktifle beraber uzaktan çalışan peronellerini işyerlerine davet edebilecekler, ofislerde çalışmalarını talep edebileceklerdir. İşveren, işyeri hekiminden tüm çalışanlarını işe başlamadan “işe dönüş muayenesi” kapsamında değerlendirilmesini talep edebilir. Talep edilmesi durumunda işe dönüş muayenesi yapmak, işyeri hekiminin temel görevlerindendir. (İSG Kanunu, 15nci Madde)

COVID19 Sürecinde İşe Dönüş Muayeneleri

işe dönüş muayene formu

COVID19 bir tehdit olarak devam ederken, işe dönüşlerin başlıyor olması büyük risk taşıyor. Mümkünse evden çalışmanın devam etmesini arzuladığımız bugünlerde işe dönenlerin talep etmeleri ve işverenin yönlendirmesi nedeniyle işe dönüş muayeneleri yapılması işyeri hekiminin görevidir.

COVID19 nedeniyle yapılacak işe dönüş muayenesinin, diğer muayenelerden farkı, virüse spesifik testin Devlet kontrolünde yapılıyor olması ve bunun ücreti karşılığı yaptırılamıyor olmasıdır. Ayrıca virüs, basit bir fizik muayene ile de tespit edilemiyor.

Bu noktada yapılması gereken en önemli şey, çalışanların işten uzak kaldığı süreçte COVID19 hastalığına yakalanıp yakalanmadığı, yakalandıysa tedavi görüp görmediği, karantina süreçleri, temas durumların ve süreçlerinin sonlandırılmış olmasıdır.

Ben işyerimde, şöyle bir anket formu hazırladım. Bu anketi İnsan Kaynakları bölümü tüm işe döneceklere mail ortamında iletti. Tüm çalışanlar anketi evlerinde dolduracak.

  • Sorulardan hepsine “HAYIR” yanıtı verenler, işe başladıkları gün anketlerin ıslak imzalı suretlerini teslim edecekler.
  • Sorulardan en az birine “EVET” diyenler ise, anketi mail ortamında bana gönderecekler. Neye evet dediğini değerlendireceğim. Duruma göre izole edeceğim veya en yakın sağlık kurumuna yönlendireceğim. Bu sürecin sonuna göre yeniden değerlendirip, anket uygulayacağım. Sonrasında işe dönmesi uygun görülebilir.

Buradaki ufak nüans şudur: İşe başlayacaklardan anket cevapları “HAYIR” olanlar, iş başı yapacaklar ancak, bunlarla ilgili işbaşı yapar ifadesini ben kullanmıyorum!!!! Bana beyanları, rahatsızlıkları olmadığıdır. Benden istenen ise, COVID19lu olup olmadığıdır. Buna test yapılmadan (ki yaptırsak da farketmez) bilmemin imkanı yok. Ama anket cevaplarından birine “EVET” diyen çalışanın durumunu bildirmem ve çalışanı yönlendirmem uygun olur.

Eğer bu anketi “MUAYENELİ” şekilde yaptırmak istiyorsanız bu formatı kullanabilirsiniz.

Bu işe dönüş prosedürlerinin iyi anlaşılabilmesi ve koordinasyonunun sağlanabilmesi için, İnsan Kaynakları/Yönetici/İşveren ile sağlam bir iletişim kurulması gerekir. Verdiğimiz kararların neden böyle olması gerektiğini ve işin hem hukuki hem tıbbi boyutuyla ne anlama geldiğini iyi vurgulamak gerekir.

Dr. Fatih Hakan ÇAM

Bir Cevap Yazın