Pandora

Pandora, kelimesi “tüm yeteneklere sahip” anlamına gelir. Fakat şifrelenmiş. Pandora’nın kutusu nerede? Şifreler ne zaman açılacak?

DNA’mızda atık olarak görülen bazı dizilerin, aslında dünya dışı yaşamın genetik kodlarından oluşmuş olabileceğini söylüyor genom bilimciler. Adem ve Havva cennetten kovulup yeryüzüne indirildiğine göre DNA’larımızda bazı bölümler niye devre dışı kalmış olmasın?

Bu bilgiler, DNA’nın kimyasal diziliminde değil, DNA’nın ışık iplikçiklerinde, atık sanılan manyetik alanda saklı. Bu atık denen, kullanılmayan DNA dizilerinin dev bir yapısal koddan oluşabileceğini söylüyorlar. “Galaktik kökenimiz bu kodlarda saklı aslında. Cennetten kovulup yeryüzüne indirildiğimizde bu boyutlar arasında, karmalar, eski kimliğimizin boyutları, ruhsal kontratımız, astrolojik ve zodyak manyetik niteliklerimiz saklanmış ve şifrelenmiş, zamanını bekliyor” diyorlar.

Moleküler biyolog ve genetikçiler, DNA’nın titreşimsel davranışını keşfettiler. Bu, DNA’nın ışık ve frekans yayması demektir. DNA’nın molekül formunda değil, dalga formunda olduğu ortaya kondu.

Pandora’nın kutusu açılınca, titreşim ile başka bir hücreye bu DNA transfer edilebilecek. Düşünce gücü ile insan bedeninin oluşabileceği ortaya çıkacak. “O, ol derse anında olur” un ispatı adeta. DNA’nın ışık iplikçikleri evrendeki tünel bağlantıları yapan kurt yenikleri vasıtasıyla bilgiyi uzay ve zamanın ötesine transfer edebilecek, tersi de olup enerji ile gelen bilgi bize aktarılabilecek. DNA titreşimi yeterli seviyeye gelince, kosmozdaki kollektif bilgisayardan bilgi çekilebilir. Ya da tersi, bilgi verip telepatik temas kurulabilir.

Dünya, güneş sistemi ile uzay boşluğunda yoluna devam ederken, değişen enerji alanları ile temas için zamana ihtiyaç var. “Her şeyden önemlisi bugün için bu bilgi transferi en çok meditatif bilinç durumunda olur diyor” bu tezi savunanlar.

Meditatif bilinç, dini ritüellerden tutun da, kozmoloji, ufoloji, enerji çakraları, bioenerji, meditasyon, metafizik ve astrolojiye kadar her yerde var. Bilincin boşaltılarak tek bir noktaya odaklanılmasıdır meditatif bilinç.
Makro kozmoz mikrokozmozun büyüğüdür. DNA larımız da şifreleri. Corona bir RNA. Hücre DNA sı üretimini RNA kalıplarına döküp şekillendirirken hücre DNA sını kandırıp, hücre RNA sının yerini alıyor virüs. Nasıl oluyor da bunu başarıyor?

Şifrelenmiş DNA larımızın çok az bir bölümü çalışıyor olmalı şimdilik. Mitolojide, Pandora’nın kutusu açıldıkça tüm kötülükler ortaya çıkıyor, sonra geriye bir tek umut kalıyor, bugünlerimiz gibi… Hep, bir umut ile yaşar olduk…

Bir Cevap Yazın