İş Sağlığı

Sağlık Raporları

Sağlık raporları nasıl ve ne şekilde hazırlanması gerektiği ve raporların nelere verileceği, bir yönergeyle yeniden düzenlenmiştir. Bu yönerge 30.09.2019 tarih ve 23642684-010.04-1618 sayılı Makam Olur’u ile yayınlanmıştır.

Sağlık Raporları yönergesiyle;

 • Evlilik,
 • İşe giriş,
 • Maluliyet (özürlülük hali),
 • Askere elverişlilik,
 • Engellilik tespiti,
 • Okula kayıt,
 • Silah ruhsatı,
 • Spor lisansı,
 • Sürücü raporları gibi birçok konuda farklı amaçla sağlık raporları ile vatandaşların hastalanmaları halinde düzenlenen istirahat raporları ve ilaç/tıbbi malzemenin temini gibi konularda da ne şkeilde rapor düzenleneceği belirlenmiştir.

İşyeri hekimi ehliyet raporu verebilir mi?

Aile hekimleri işe giriş raporu verebilir mi?

Bu uygulama ile sağlık kuruluşları arasında birliğin sağlanması için;

 • sağlık kurulu raporu,
 • istirahat raporu ve
 • birinci basamak sağlık hizmet sunucularınca düzenlenecek tek hekim raporlarına yönelik usul ve esasların belirlenmiştir.

e-Rapor Sisteminin hayata geçirilmesi nedeniyle rapor formatlarında değişiklik yapılmıştır. Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar’ın yürürlükten kaldırılarak Sağlık Raporlarıı Usul ve Esasları Hakkında Yönerge yürürlüğe konulmuştur. Böylece sağlık raporlarında uyulacak kurallar ve itiraz süreçleri açıklanmış, rapor formatları belirlenmiştir.

Mevzuat Değişikliği

Düzenleme yapılan raporlar ve yönergenin bölümleri;

 1. Raporlar için başvuru esasları / Rapor Süreci
 2. İş Görmezlik Raporları
 3. Engelli Sağlık Kurul Raporları
 4. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Personelinin Sağlık Raporları
 5. Emniyet Teşkilatına Alınacak Öğrenciler ve Memurlar Hakkında Düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporu
 6. Sürücü ve Sürücü Adayları Sağlık Raporları
 7. Özel Güvenlik Görevlisi Adayları İçin Verilecek Sağlık Kurulu Raporu
 8. Silah Bulundurma veya Taşıma Ruhsatı Alacak Kişilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporu
 9. Özel Düzenleme Bulunmayan Raporlar (Evlilik Sağlık Raporu, Tek Hekim Durum Raporu, İlaç kullanım Raporu, Tıbbi malzeme kullanım Raporu)
 10. Özel Sağlık Hizmet Sunucularında Sağlık Raporu Düzenlenmesi
 11. Raporlara İtiraz (Sağlık Kurul Raporuna, İstirahat Raporuna, Sürücü Raporuna, Emniyet ve Askeri Personel Raporuna, Uçucu veya Dalgıç Raporuna, Engelli Sağlık Raporuna, İtiraz Süreleri ve Hükümleri)

Bu düzenlemede raporların matbu formları da ek olarak verilmiş ve sistem üzernden işlenememesi veya talep edilmesi halinde yazılı olarak da temin edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile ) 05/02/2017 tarih ve 23642684-010.99-835 sayılı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır. Yönerge Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış ve yürütülmektedir.

0 Yorum

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.