sağlık yetkinlik

Sağlık Yetkinlik Tablosu

İşyerlerimizde her zaman tam sağlıklı bireyler çalışmıyor. İnsanların, kendilerinde hastalığı olmaları da çalışamayacakları anlamına gelmiyor. İşe giriş muayenelerinde sağlık sorunu tespit edilen çalışanların yapacağı işe uygunlukları ile karar, işyeri hekimine aittir.

Bu yazımızda Sayın Dr. Ertan ÇAY’ın hazırlamış olduğu tablo ile kişilerin hangi rahatsızlıklarda hangi işyeri risklerinden etkileneceğini anlatmak istiyoruz.

İşyeri hekimleri olarak bizler, işe giriş muayenelerinde çalışan adaylarının sağlık durumlarının değerlendirilerek yapacakları işe uygun olduklarını değerlendirmemiz gerekiyor. Bu noktada adayın tam olarak sağlıklı olup olmadığı veya varsa bir sağlık probleminin ne olduğunu da tam olarak ortaya koymamız gerekiyor. Ayrıca tespit edilen sağlık probleminin hangi seviyede olduğunu ve yapacağı düşünülen işi için kişisel risk değerlendirmesi yaparak işe başlamadan önce alınması gereken tedbirlerin de belirlenmesi gerekmektedir. Bu belirleme işi tek başına sadece işyeri hekimi tarafından yapılacak bir uygulama değildir. Bunu farklı bir yazımızda ele alacağız.

Bu süreçte tespit edilen sağlık problem(ler)ine göre çalışanın hangi işleri yapmasında yetkinliğinin de ortaya koyulması gerekmektedir. Bu konu tartışmaya açık ve her bir hekimin işyeri çalışma şartlarına göre kendi karar vereceği bir süreçtir. Ancak hekimlerimizden Sayın Dr. Ertan ÇAY’ın hazırlanmış olduğu şu tablo bizlere rehber olabilir:

sağlık yetkinlik
Dr. Ertan ÇAY
sağlık yetkinlik hastalıklar

Tablolardaki görüşlerinizle geliştirilmeye açık olup, konuyla ilgili görüşlerinizi aşağıdaki formla gönderebilirsiniz:

Sağlık Yetkinlik Tablosu” ile ilgili 0 görüş

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.