İşyeri Hekimleri için Sevk Formu

işyeri hekimi sevk formu, işçi sevk formu, sevk formu, sevk kağıdı, hastane sevk kağıdı, işçiler için sevk, çalışanların sevk formu, çalışanlar için sevk, çalışanların sevki, çalışan sevk kağıdı, işçi sevk kağıdı

işverene yazılı bildirim

İşyeri hekimleri için sevk formu herhangi bir mevzuatta geçmiyor olsa da 1nci basamak sağlık kuruluşundan 2nci basamak sağlık kuruluşuna hastayı sevk etmek için mutlaka yazılı sevk kağıdı doldurmak uygun olacaktır. Özellikle işyeri hekimliğinde işyeri hekiminin kararsız kaldığı durumlarda bu sevkin yazılı yapılması çok önemlidir.

İşyerlerinde işe giriş muayenesi veya periyodik muayeneler esnasında tespit ettiğimiz sağlık sorunlarının çalışanın sağlığı üzerine etkisini tam olarak bilemeyebiliriz. Bu durumlarda çalışanın tespit edilen sağlık probleminin ne derece ilerlemiş olduğunu ve durumunun çalışma şekline etkileyip etkilemeyeceği konusunda uzman hekimlerden görüş almamız gereken durumlar olabilir.

Genel işleyişte tespit edilen sağlık sorunu için çalışan hastaneye sözlü olarak gönderilip bir belge istenmektedir. Hastanede muayene olduğu ilgili uzman hekimce bazen yazılı olarak geri bildirim yapılıyor olsa da çoğunlukla sözlü olarak söylenip hasta geri biz işyeri hekimlerine yönlendirilmektedir. Bu durum sağlıklı bir veri akışı sağlamadığı için bazen çarpıtılarak kullanılmaya zemin hazırlamaktadır. Bu noktada, hastane hekimi ile yazılı olarak iletişim halinde olmak işyeri hekiminin vereceği kararlarda hem hekimin elini güçlendirecek, hem de daha kolay ve sağlıklı karar vermesini sağlayacaktır.

Güncel geçerli ve resmi bir sevk formu bulunmadığı için bu yazılı sevk uygulamasının nasıl yapılacağı konusunda değişik görüş ve uygulamalar yapan işyerleri olsa da ortak kanı aynıdır: Doğru teşhis ve uygun öneriler.

Sevk Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Doğru teşhiş ve Uygun öneriler için neden hastayı sevk ettiğimizin yanında, sevk edilen çalışanın çalışma koşullarını ve şeklini uygun ifade etmek gerekir.

İşyeri Hekimi SEVK FORMU (indir – pdf)

Bu yüzden örnekte vermiş olduğum sevk formuna “sigortalının görevi (görev tanımı) ve yaptığı iş (iş tanımı) ve ayrıca işi yaparken karşılaştığı işin risklerini de ayrıca belirtmek gerektiğini düşünüyorum.

Örneğin;

Görevi: Depo elemanı

Yaptığı İş: Elleçleme, elle taşıma

İşin Riskleri: Sürekli ayakta ve beden gücü ile çalışma, 10 -15 kg.lık malzemelerin istiflenmesi

Ayrıca, mevcutta olan hastalıkları ve bu satıra bu hastalık nedeniyle kullanmakta olduğu ilaçları da açıkça belirtmek gerekir.

Diğer yandan çalışma şekli olarak, Gece çalışmasına kalıp kalmadığı, vardiyalı mı çalıştığı ve yüksekte çalışıp çalışmadığı da belirtilmeli ki, sorunu tespit edecek uzman hekim meslektaşımız durumu net olarak kavrayabilsin.

Son olarak,

Bu formu dolduracak hekim vereceği karar da bağlayıcı olmadığını bildirerek daha özgür karar vermesini kılabiliriz. Neticede 6331 sayılı İSG Kanunu’nda da çalışanın sağlığı yönünden yapacağı işe uygunluğuna işyeri hekimi tarafından karar verebileceğini açıkça ortaya koymuştur.

(1) İşveren, (a) çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

(3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır

6331 sayılı İSG Kanunu
örnek işyeri hekimi sevki
Örnek doldurulmuş form – Boş bir format almak için bu dosyayı (pdf) indirin.

İşyeri Hekimleri için Sevk Formu” ile ilgili 0 görüş

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.