mevzuat logo

İşyeri Hekimleri, Diğer Sağlık Personeli, Eğiticiler Ve Sorumlu Müdürler İçin İhtar Tablosu – Ek 11

Sıra No.İhlalin Adıİhlalin Derecesiİhtar Puanı
 (Değişik satır:RG-7/3/2016-29646) İşyeri hekimlerinin görev ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda denetim başına.Orta20
 (Değişik satır:RG-7/3/2016-29646) Diğer sağlık personelinin görev ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda denetim başına.Orta20
 Sorumlu müdürlerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda aykırılık başına.Hafif10
 Eğiticilerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda aykırılık başına.Hafif10
 İşyeri hekimlerinin, Bakanlıkça tehlike sınıflarına göre belirlenen çalışma sürelerine uymaması durumunda.Orta20
 Diğer sağlık personelinin, Bakanlıkça tehlike sınıflarına göre belirlenen çalışma sürelerine uymaması durumunda.Orta20
 Denetim, kontrol ve incelemelerde istenen bilgi ve belgeleri vermemesi veya geciktirmesi durumunda.Orta20
 Eğiticilerin, Genel Müdürlükçe belirlenen müfredat gereği verebilecekleri dersler dışında ders vermesi durumunda.Orta20

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.