Etiket: iş sağlığı

İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı ve Doktora Programları

İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı, İç Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları ve Halk Sağlığı uzmanlığı üzerine yapılan bir üst ihtisastır. İş ve Meslek Hastalıkları uzmanları çalışanların sağlığının üst düzeye çıkarılması ve meslek hastalıklarının tespit edilebilmesi için hem klinik hem de koruyucu hekimlik uygulamalarını sunmaktadırlar. ergometri.com internet sitemize gelen soru üzerine size İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları […]

İşyerinde iğne yapılır mı?

İşyerlerinde IM (intramüsküler enjeksiyon – kas içi iğne uygulaması) yapıyor musunuz? Onam almak gerekir mi? İşyerinde tedavi edici bir girişimde bulunulabilir mi? İşyerinde iğne yapılır mı? İşyerlerindeki revirler iğne yapmak için uygun mu? İşyerlerinde tedavi amacıyla enjeksiyon (iğne) uygulaması gerçekten çok ciddi bir orun. Özellikle eskiden bu yana gelen alışkanlıklarla beraber işyerlerinde iğne yaptırma ricaları […]

Endüstriyel Toksikoloji & IETOX2020 – Doç. Dr. Engin TUTKUN

Toksikoloji kimyasallarla çalışılan işyerleri için önemli bir risk faktörüdür. İşyerlerindeki kimyasal maruziyet Endüstriyel Toksikoloji konusuna girmektedir. Endüstriyel Toksikoloji alanında Türkiye’de tek söz sahibi olan Endüstriyel Toksikoloji Derneği bu konuda bilimsel anlamda bir çok faaliyete imza atmaktadır. Bu hafta iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli olarak Endüstriyel Toksikoloji nedir? Dernek olarak yapılan faaliyetler ve […]

COVID19 Hastaları veya Yakın Temaslılar Ne Zaman işe Dönebilir? (Güncel: 07.12.2020)

İşyerinde COVID19 hastaları ile artık daha sık karşılaşmaktayız. Çalışanlarımız arasında COVID19 testi verenler ile COVID19a yakalanmış olanlara teması olan çalışanlarımız için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine bu yazımızda değinmiştik. Bu yazımızda ise Bu hastalığa yakalanan ve tedavi yada karantina amacıyla işten uzak kalanların işe dönüşlerinin ne zaman yapılması gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Bu yazı 07.12.2020 tarihinde […]

KKD Seçimi – Erkan ALTUN – Üsküdar Üniversitesi – Starline

İşyerlerimizde Meslek Hastalıkları ve İş Kazalarından korunmaya yönelik alabileceğimiz genel tedbirler dışında bireysel olarak sağlayabileceğimiz en iyi çözüm Kişisel Koruyucu Donanımlardır. Bu donanımların çalışanlarımızı amacı doğrultusunda düzgün şekilde kullanılabilmesi içinde doğru şekilde seçilmesi gerekir. Bu hafta iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli olarak işyerlerinde hangi kişisel koruyucu donanımları nasıl seçilmesi gerektiği hakkında konuşacağız. […]

ELLER GÜNAHKAR… – İşyerlerinde Gıdalara bağlı intoksikasyonlar ve Enfeksiyonlar

Gıda enfeksiyonları, gıdalarda bulunan bakterilerin kendisinin vücuda alınması ve burada üremesi sonucu, bizzat kendilerinin veya metabolitlerinin meydana getirdikleri hastalıklardır. Gıda Intoksikasyonları ise, besinlerle birlikte vücuda alınan bakteri toksinlerinin meydana getirdiği gıda zehirlenmeleridir. Temel özelliklerine göre Gıdalar açısından önemli mikroorganizmalar(Bakteriler, Küfler, Mayalar) A- Bozulma yapanlar (özellikle >106 /g veya cm2 veya ml düzeyine geldiklerinde kalite ve […]

Tetkiksiz İşe Dönüş Muayenesi, Temelsiz İşe Alımdır!

İşe giriş, periyodik muayeneler ve işe dönüş muayenelerinde EK-2 formunu dolduruyoruz. Bu formu doldururken tetkiklerinin yaptırılmasının gerekçesi ve pandemi döneminde periyodik tetkiklerin yaptırılması, kronik hastalıklı personelin işe dönüş şekilleri hususlarında Dr. İlker ALTUNER‘in görüş ve önerileri şöyledir: İlgili ve uygulanması zaruri Mevzuatlar: MADDE 9- İşyeri Hekiminin Görevleri: 1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların […]

İSG Profesyonellerinin Özlük Hakları ve Hukuki Sorunları

İSG Profesyonelleri olarak COVID19 ile beraber artan iş tempomuza rağmen halen özlük haklarımızla ilgili olarak bizlere yansıyan bir gelişme yok maalesef. Zaten yerlerde olan maaş skalamızın yanında OSGB üzerinden hizmet veren arkadaşlarımız hizmet verdikleri yerlerdeki çalışanları kadar kıymet görmemektedirler. Yan haklarımız, yemek ücretlerimiz, ulaşım problemlerimiz için de maalesef birşey yapılmıyor. İdare ediyoruz. Bu hafta iş […]

HES Kurumsal Entegrasyonu: 500 ve üzeri çalışanı olan işyerleri için

COVID19 ile beraber HES kodu hayatımızın bir parçası haline geldi. Gün geçtikçe artan vakaa sayıları sosyal hayatta insanları daha tedbirli olmaya doğru itmektedir. Bu tedbirler kapsamında da özellikle kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere çoğu kurumsal firmalar ziyaretçileri ve müşterileri için binalarına girdiklerinde HES sorgulaması yapıyorlar. Bu firmalar artık çalışanlarına da günlük olarak toplu […]

Endüstri 4.0 Robot ve Robotik Alanda İSG

Endüstri 4.0 bir sistemin genel nitelendirilmesidir ve üçayaklı bir organizasyonu ifade eder. Organizasyonun ayakları ise; nesnelerin interneti, hizmetlerin interneti ve siber-fiziksel sistemlerdir. Sistemlerin birbiriyle iletişim halinde olması esasına dayanan Endüstri 4.0 da’ makineler birbiri ile iletişime geçebilecek, verilerin analizini yapacak ve gerektiğinde insana haber verecektir. Makineler birbirleri ile iletişimi kablosuz olarak sensörler vasıtasıyla sağlayacaktır. Tüm […]