Etiket: işveren

Çalışan, İşveren ve İşyeri Hekimi ilişkisi

İşyeri hekimliği çoğu zaman kurum hekimliği ile karışsa da görev, yetki ve sorumlulukları bakımından mevzuatta asıl yapmaları gerekenler kesin sınırlarla bildirilmiştir. İşyeri hekimleri, temel olarak iş sağlığını koruyup kollamak olan görevleri esnasında işverene ve çalışana işin yürütümü esnasında rehberlik etmek en önemli vazifesidir. Bu noktada işyeri hekimi iş ilerlerken hem işvereni hem de çalışanı yöneterek […]

İşyeri Hekiminin İşverene Yazılı Bildirimi

İşyerinde uygunsuzlukların tespiti, uygunsuzlukların yazılı olarak işverene bildirilmesi, işverene yazılı bildirim nasıl yapılır? işyeri uygunsuzluklarının yazılı bildirimi, yazılı olarak işvereni kaz etmek, sorumluluklar İşyeri hekimi, işyerinde iş sağlığını korumakla yükümlüdür. İşyeri hekiminin işyerinde bulunma amacı meslek hastalığının oluşmasını önlemek, iş kazasına neden olacak hastalıkları tespit etmek ve gerekli önlemler konusunda işverene bilgilendirme yapmaktır. (bknz. işyeri […]

İşyerinde Bunu Yapan Tazminatsız Kovulacak! (Yargıtay Kararı)

Arkadaş sohbetlerinde patronu için, ‘Cimri, pinti’ benzetmesi yapan işçi, tazminatsız şekilde kapı önüne konuldu. Mahkemenin ‘tazminatı ödenmeli’ dediği işçi, Yargıtay’dan gelen haberle yıkıldı. Yüksek mahkemenin emsal nitelikteki kararıyla, işvereni için ‘cimri, pinti’ diyen işçi, tazminat ödenmeden işten atılabilecek. Milliyet’in haberine göre; Çalıştığı iş yerinden, iş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiğini ileri süren işçi, 2. İş […]

Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri Ve Çalıştırılamayacakları İşler

Hafif işler, yapısı ve niteliği itibariyle ve yerine getirilmesi sırasındaki özel koşullara göre; Çocukların gelişmelerine veya sağlık ve güvenliklerine zararlı etki ihtimali olmayan, Okula devamını, mesleki eğitimini veya yetkili merciler tarafından onaylanmış eğitim programına katılımını ve bu tür faaliyetlerden yararlanmasını engellemeyen işlerdir. Çocuk işçilerin çalıştırılabilecekleri hafif işler: Düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı gerektirecek olanlar hariç meyve, sebze, çiçek toplama işleri, Kümes hayvanları besiciliğinde […]

İşverenin Çocuk ve Genç Çalışanlara Karşı Yükümlülükleri

Çocuklara karşı işlenmiş suçlardan hüküm giyen, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olan, işveren veya işveren vekilleri çocuk ve genç işçi çalıştıramazlar. İşverenler çalıştırdıkları çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisi ile yazılı iş sözleşmesi yapmak zorundadır. Ayrıca işveren çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisine, çocuk ve genç işçinin çalıştırılacağı iş, karşılaşabileceği riskler ve alınan önlemler hakkında bilgi verir. Çocuğun […]

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için görevlendirme

İşveren işyeri hekimi görevlendirmek zorunda mı? İş sağlığı ve güvenliği için işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer yardımcı sağlık personeli görevlendirmesi nasıl olur? 50den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işler için işveren kendisi görev alır mı? 50’den az çalışanı bulunan yerler için iş sağlığı nasıl olacak? İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre: (İSG Kanunu, Madde […]

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili işverenin yükümlülükleri

işverenin yükümlülükleri nedir? iş Sağlığı ve güvenliği açısından işverenin yükümlülükleri nedir? İşveren iş Sağlığı ve güvenliği açısından neler yapmalıdır? çalışana karşı nelerden sorumludur? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun’da işveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü tutulmuştur. Yani işveren, mevcut işle ilgili olarak; Karşılaşılabilecek mesleki risklerin önlenmesini sağlamalı, Bu riskler hakkında çalışanları […]