Etiket: işyeri hekimliği

İşyeri Hekimleri Ücretleri Artıyor (Ocak 2021)

Değerli arkadaşlar, malum 2020 yılı maalesef felaketlerle seyreden bedbaht bir yıl olarak hepimizi çok yordu ve çok üzdü. Salgınla başlayan felaketler zinciri en son deprem tecrübemizle iyice fena hal aldı. Neyse ki, 2020 yılının bitmesine az kaldı. Umarız 2021, bu yılı aratmaz ve bu yıldan kalan yaralarımızı sarmamıza fırsat verir. Salgın, iş sağlığı alanında bu […]

İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı ve Doktora Programları

İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı, İç Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları ve Halk Sağlığı uzmanlığı üzerine yapılan bir üst ihtisastır. İş ve Meslek Hastalıkları uzmanları çalışanların sağlığının üst düzeye çıkarılması ve meslek hastalıklarının tespit edilebilmesi için hem klinik hem de koruyucu hekimlik uygulamalarını sunmaktadırlar. ergometri.com internet sitemize gelen soru üzerine size İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları […]

TTB 2021 yılı İşyeri Hekimliği Taban Ücretlerini Belirledi

işyeri hekimliği için önerilen ücretler, ücret skalası, işyeri hekimliği taban fiyatları Türk Tabipler Birliği her sene sonunda olduğu gibi bu sene de önümüzdeki yıl için öngörülen işyeri hekimliği taban ücret tablosunu yayınladı. Bu tabloya göre işyeri hekimliği için en düşük ücret, çalışan sayısı 50 – 74 arasında olan Az Tehlikeli işyerleri için NET 4.079,09 TL […]

Evden Çalışma da İş Sağlığı ve Güvenliği

Evden çalışma konusuna, Dr. İsmail Hakkı SERİN sayesinde İSG açısından bakacağız. Covid-19 salgınının hayatımıza girmesi ile birlikte işyerlerinin salgının yayılmasına olası istenmeyen etkisini azaltmak ve çalışanların sağlığını korumak için mümkün olan iş kollarında evden çalışma seçeneği hızla tercih edildi. Ancak bu değişikliğin taraflarca benimsenerek uygun iş sağlığı ve güvenliği bakış açısını çalışma hayatına dâhil etmek […]

İşyeri Hekimleri Derneği Basın Açıklaması: COVID19 Meslek Hastalığıdır!

İşyeri Hekimleri Derneği’nin yapmış olduğu yazılı basın açıklaması şöyledir: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sn Zehra Zümrüt Selçuk’un TBMM’de yaptığı konuşma nedeniyle İşyeri Hekimleri Derneği olarak bir basın açıklaması yapmayı zorunlu görüyoruz.Covid-19 pandemisinin başından bu yana halkımızın sağlığı için tüm sağlık çalışanları her kademede canla başla çalışmakta ve uğraşları sırasında hasta olmakta, hayatını kaybetmektedir. […]

COVID19 Çalışanlar için, gözden geçirme ve öneriler

2019 yılının sonlarında ilk olarak Çin’de tanımlanan ve şiddetli solunum yetmezliğine varan sonuçlara yol açtığı anlaşılan bir hastalık önceleri yeni bir coronavirüs nedeniyle olduğu düşünerek “Yeni tip Koronavirüs hastalığı (N-Cov)” olarak adlandırıldı. Kısa zamanda daha önceden bilinen Ağır Akut Solunum Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) benzerliği nedeni ile etken SARS Cov-2, hastalık da “COVID19/ […]

İşyerinde iğne yapılır mı?

İşyerlerinde IM (intramüsküler enjeksiyon – kas içi iğne uygulaması) yapıyor musunuz? Onam almak gerekir mi? İşyerinde tedavi edici bir girişimde bulunulabilir mi? İşyerinde iğne yapılır mı? İşyerlerindeki revirler iğne yapmak için uygun mu? İşyerlerinde tedavi amacıyla enjeksiyon (iğne) uygulaması gerçekten çok ciddi bir orun. Özellikle eskiden bu yana gelen alışkanlıklarla beraber işyerlerinde iğne yaptırma ricaları […]

İşyeri Hekimleri ve Yardımcı Sağlık Personeli Fiili Hizmet Süresi Zammı ve SGK Bildirimleri Hakkında

Aslında tüm sağlık çalışanlarını ilgilendiren bu husus 03.08.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile ortaya çıkmıştı. SGK Kanunun ilgili maddesinde yapılan bu değişiklikle insan sağlığına ilişkin işlerde; Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Hemşirelik Kanunu ve Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık mensubu […]

SBL Akademi – İSG

SBL: Scenery Based Learning – Senaryo Bazlı Eğitim Grubu kurduk! İş sağlığı ve güvenliği 4 yıllık lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan bir whatsapp grubu ile senaryo bazlı bir eğitim grubudur. Grubumuz İSG alanında eğitim gören iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimleri, sağlık personeli ve öğrencilerinden oluşmaktadır. Hocamız sayın Uzm. Dr. Uçar ÇALLI ile her gün […]

COVID19 Hastaları veya Yakın Temaslılar Ne Zaman işe Dönebilir? (Güncel: 07.12.2020)

İşyerinde COVID19 hastaları ile artık daha sık karşılaşmaktayız. Çalışanlarımız arasında COVID19 testi verenler ile COVID19a yakalanmış olanlara teması olan çalışanlarımız için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine bu yazımızda değinmiştik. Bu yazımızda ise Bu hastalığa yakalanan ve tedavi yada karantina amacıyla işten uzak kalanların işe dönüşlerinin ne zaman yapılması gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Bu yazı 07.12.2020 tarihinde […]