Temaslı ve Yakın Temaslı Ne demek?

Bu yazı, COVID19 pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı Pandemi Rehberlerinde yazan temaslı ve yakın temaslı ifadelerinin ne anlama geldiğini belirtmek üzere yine Bakanlığın güncel rehberi dikkate alınarak anlatılmaya çalışılmıştır. Pandemi boyunca yayınlanacak yeni rehber güncellendikçe tanım da değişebileceğinden yazıyı takibe almanızı öneririz.

Sağlık Bakanlığının resmi COVID19 sayfasında yayınlamış olduğu Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberine göre:

Yakın Temaslı

Kesin veya olası bir vakaya damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma
önlemleri almadan doğrudan bakım sağlayan, COVID-19 ile enfekte sağlık
çalışanları ile birlikte çalışan veya COVID-19 ile enfekte hasta ziyareti gibi
sağlık merkezi ilişkili maruziyeti olan kişiler

 • COVID-19 hastası öğrenci ile aynı sınıfı paylaşan (okul öncesinde ve okul
  çocuklarında) öğrenciler ve öğretmenler
 • COVID-19 hastasıyla yurtta veya otelde aynı odayı paylaşanlar
 • COVID-19 hastasıyla direkt temas eden (örn. el sıkışan) kişiler
 • COVID-19 hastasının salgıları (tükürük, balgam vb) ile korunmasız temas
  eden kişiler
 • COVID-19 hastasıyla 1 metreden daha yakın mesafede 15 dakikadan uzun
  süreyle yüz yüze kalan kişiler
 • COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme
  salonları, otobüs, servis vb ulaşım araçları) 1 metreden yakın ve 15 dakika
  veya daha uzun süre bir arada kalan kişiler.
 • COVID-19 hastasıyla aynı uçakta seyahat eden yolculardan iki ön, iki arka ve iki yan koltukta oturan kişiler
 • COVID-19 hastasıyla aynı evde yaşayanlar
 • COVID-19 hastasıyla aynı ofiste çalışanlar

YAKIN TEMASLI TAKİBİ

Tüm yakın temaslı tanımına uyan kişiler İl/İlçe Sağlık Müdürlüğünce tespit edilir. Yakın temaslı incelemesi amacıyla HSGM resmi internet sayfasında yer alan “Temaslı İzlem Formu” vakanın her bir yakın temaslısı için ayrı ayrı doldurulur. Tespit edilen kişiler liste haline getirilerek, son yakın temaslarından sonraki 14 gün boyunca telefon aracılığıyla takip edilir.

Yakın temaslılar; özellikle ateş ve solunum semptomları açısından izlenmeli; ancak bu kişilerde titreme, vücut ağrıları, boğaz ağrısı, baş ağrısı, ishal, mide bulantısı/kusma ve diğer semptomlar da dikkate alınarak telefonla günlük olarak takip edilmeli ve gerekirse evde ziyaret edilmelidir.

Yakın temaslıların başka bir nedenle hastaneye yatışı gerekmiyorsa 14 gün boyunca evde kalması ve toplu alanlardan uzak durması istenir. Toplu alanlara gitmesinin zorunlu olduğu hallerde ise mutlaka maske takmalı, sosyal mesafe kuralına uymalıdır.

Semptom gelişmesi durumunda ‘Olası Vaka Algoritması’na uygun olarak hareket edilir.

temaslı

Temaslı Kişiler

 • COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme
  salonları, otobüs, servis vb. ulaşım araçları) 1 metreden uzak mesafede
  bulunmuş kişiler.
 • COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme
  salonları, otobüs, servis vb. ulaşım araçları) 15 dakikadan kısa süre bulunmuş kişiler.
 • COVID-19 hastasıyla 1 metreden daha yakın mesafede 15 dakikadan kısa
  süreyle yüz yüze kalan kişiler.
 • COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 15 dakikadan uzun süre ile maske
  takarak bulunmuş kişiler.

TEMASLI (Yakın teması olmayanlar) TAKİBİ

Temaslılara yönelik herhangi bir ek önlem alınmaz. Toplumda sosyal mesafe kuralına uyulması, maske takılması ve el hijyeni başta olmak üzere kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi konuları hatırlatılır.

Temaslılardan kendilerini 14 gün boyunca ateş ve solunum semptomları gelişimi için takip etmeleri, bu semptomlardan birinin gelişmesi durumunda maske ile en yakın sağlık kurumuna başvurması istenir

TEMASLI TAKİBİ

Kesin veya olası COVID-19 enfeksiyonu olan bir kişi ile damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma önlemleri alınmadan yakın temas etmiş olan kişiler, son temaslarından sonraki 14 gün boyunca; özellikle ateş ve solunum semptomları açısından telefon ile sorgulanarak izlenmeli, gerekir ise ev ziyareti yapılmalıdır. Temaslı takibi İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilir ve yürütülür.

Olası COVID-19 olgusu tespit edildiğinde temaslılara yönelik yapılması gerekenler

Olası COVID-19 enfeksiyonu olan bir kişi tespit edildiğinde;

 1. Bu kişi ile temas etmiş kişiler ve temasın özellikleri (yakın temas kriteri olup olmadığı) belirlenerek iletişim bilgileri kayıt altına alınır.
 2. Olası olgunun PCR sonucu negatif gelirse;
  a. Temaslılara yönelik herhangi bir önlem alınmaz.
  b. Yakın temaslıları; maske ile çalışmaya devam ederek 14 gün boyunca kendilerini ateş ve solunum semptomları açısından takip etmeleri konusunda bilgilendirilir.
 3. Test sonucu negatif gelirse temaslılarla ilgili herhangi bir işlem yapılmaz.
 4. Test sonucu pozitif gelirse;
  • Yakın temaslılar; temaslı algoritmalarına uygun 14 gün boyunca ateş ve/veya solunum semptomları açısından evde takip edilir ve sözlü ve yazılı olarak bilgilendirilir, onamları alınır. Gerekli görülen durumlarda aktif takip (telefon veya ziyaret ile) yapılabilir.
  • Temaslılar; maske ile çalışmaya devam ederek 14 gün boyunca kendilerini ateş ve solunum semptomları açısından takip etmeleri konusunda bilgilendirilir.
  • Temaslı veya yakın temaslılarda 14 günlük takip süresi içerisinde ateş ve/veya solunum semptomları (öksürük, nefes darlığı) gelişirse tıbbi maske (cerrahi maske) takarak sağlık kuruluşuna başvurması sağlanır. Sağlık kuruluşuna başvuran hastalar olası vaka algoritmasına göre yönetilir.

Ekleme: 09/09/2020 – Güncelleme: 09/09/2020

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.