Temaslı ve Yakın Temaslı Ne demek?

Bu yazı, COVID19 pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı Pandemi Rehberlerinde yazan temaslı ve yakın temaslı ifadelerinin ne anlama geldiğini belirtmek üzere yine Bakanlığın güncel rehberi dikkate alınarak anlatılmaya çalışılmıştır. Pandemi boyunca yayınlanacak yeni rehber güncellendikçe tanım da değişebileceğinden yazıyı takibe almanızı öneririz.

Güncellendi: 02.06.2021

Sağlık Bakanlığının resmi COVID19 sayfasında yayınlamış olduğu Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberine göre:

Yakın Temaslı (Yüksek Riskli)

COVID-19 hastası ile korunma önlemleri almadan (maskesiz veya maskenin uygunsuz kullanımı) teması olan kişiler aşağıdaki durumlarda yüksek riskli temaslı olarak kabul edilir:

 • COVID-19 hastasıyla 1 metreden 2 metreden daha yakın mesafede tek seferde 15 10 dakikadan uzun süreyle yüz yüze kalan, konuşan kişiler
 • COVID-19 hastasına doğrudan bakım sağlayan kişiler,
 • COVID-19 hastası öğrenci/öğretmen ile aynı sınıfı paylaşan öğrenciler ve öğretmenler,
 • COVID-19 hastasıyla fiziksel temas eden kişiler (örn. öpüşme, kucaklaşma, sarılma vb.),
 • COVID-19 hastasının salgıları (tükürük, balgam vb.) ile veya COVID-19 hastasının hapşırma-öksürme gibi durumlarında korunmasız temas eden kişiler,
 • COVID-19 hastasıyla iyi havalandırılmayan ve bulaşma açısından yüksek riskli olarak değerlendirilen kapalı ortamlarda 10 dakikadan fazla kalan kişiler (maskeli olsalar bile),
 • COVID-19 hastasıyla aynı uçakta seyahat eden yolculardan iki ön, iki arka ve iki yan koltukta oturan (kişi koridorda oturuyorsa ön ve arka çaprazda oturan en yakın kişiler de temaslı olarak alınır) kişiler,
 • COVID-19 hastasıyla aynı evde yaşayan kişiler,
 • COVID-19 hastasıyla aynı ofiste çalışanlar kişiler,
 • COVID-19 hastasıyla yurtta veya otelde aynı odayı paylaşan kişiler,
 • COVID-19 hastasıyla aynı otobüste seyahat eden kişiler,

COVID-19 hastası ile damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma (uygun maske kullanımı var) önlemleri alınmış durumda;

 • COVID-19 hastasıyla aynı şehirler arası otobüste, tren kompartmanında seyahat eden kişiler

Temaslı Kişiler

COVID-19 hastası ile korunma önlemleri alarak (ağzı ve burnu kapayacak şekilde kuralına uygun maske takarak) teması olan kişiler aşağıdaki durumlarda düşük riskli temaslı olarak kabul edilir.

 • COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 15 dakikadan uzun süre ile maske takarak bulunmuş kişiler.
 • COVID-19 hastası öğrenci/öğretmen ile aynı sınıfı paylaşan öğrenciler ve öğretmenler
 • COVID-19 hastasıyla fiziksel temas eden kişiler
 • COVID-19 hastasının salgıları (tükürük, balgam vb.) ile temas eden kişiler,
 • COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme salonları, tapu, vergi dairesi, belediye gibi resmi kurumlarda bekleyenler, şehir içi otobüs, servis vb. ulaşım araçları) 15 dakika veya daha uzun süre bir arada kalan kişiler,
 • COVID-19 hastasıyla aynı evde yaşayanlar,
 • COVID-19 hastasıyla aynı ofiste çalışanlar,

COVID-19 hastası ile damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma (maske hiç takılmamış veya uygun takılmamış) önlemleri almadan;

COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 2 metreden uzak 10 dakikadan kısa süre bulunmuş maskesiz kişiler

temasli
covid19 vakaa yönetim

Temaslı Takibi (Sağlık Çalışanları Dışındakiler)

Kesin veya olası COVID-19 enfeksiyonu olan bir kişi ile damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma önlemleri alınmadan yakın temas etmiş olan kişiler, son temaslarından sonraki 10 14 gün boyunca izole edlir. (Temaslı takibi İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilir. Bu organizasyon aile hekimleri ile birlikte yürütülür. )

Temaslı değerlendirilmesi yapılırken, COVID-19 vakasının PCR testi alınmasından veya semptom başlangıcından önceki 48 saatlik süre içindeki temaslıları değerlendirmeye alınır.

Kesin COVID-19 tanısı alan kişilerin, PCR test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren “takip eden 3 ay içerisinde” başka bir COVID-19 vakası ile temasının olması durumu, riskli temas olarak değerlendirilmez ve temaslı takibi yapılmaz. Bu kişilerin 3 aydan sonra gerçekleşen COVID-19 vakası ile temasları değerlendirmeye alınır.

Kesin COVID-19 tanısı alan kişiler, enfeksiyon tablosunun iyileşmesini takip eden 3 aydan (90 gün) sonra ikinci kez yeni bir COVID-19 tanısı reinfeksiyon) alabilir ve sisteme kayıt edilebilir. Reinfeksiyon tanısı konan kişilerden PCR ve ELİSA çalışmak üzere solunum yolu numunesi (mutasyon ve sekanslama açısından çalışılmaya uygun örnek taşıyabilen VTM ile) ve kan örneği alınır (serumu ayrılarak) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Yakın Temaslıların izolasyonlarının sonlandırılması >>>

Ekleme: 09/09/2020 – Güncelleme: 02/06/2021

Bir Cevap Yazın