İş Sağlığı

TETANOZ TOKSOİDİ

Hastalığın epidemiyolojisi

Tetanoz, akut ortaya çıkan, çene ve boyun kaslarından başlayıp tüm kaslarda rijiditeye ve konvüsif ataklara neden olan, solunumla ilgili kasların da etkilendiği ölümcül seyredebilen bir hastalıktır. Aşılamanın aygın olmadığı ülkelerde ilk on ölüm nedeni arasında yer alan tehlikeli bir hastalıktır.

Tetanoz her yaşta ortaya çıkabilen, aşı koruması olmadığı takdirde %100 ölüme neden olan ciddi bir hastalıktır.

Ülkemizde, 20 yaş üzeri erişkinlerde bildirilen tetanoz olguları, tüm olguların %95’ini oluşturmaktadır. Ülkemizde 50 yaş üzerindeki erişkinlerin ancak %20’sinde tetanoz antikorları koruyucu düzeyde bulunmuştur. Gebelerde tetanoz seropozitifliği %64.6 olarak belirlenmiştir. Maternal tetanoz, kirli ve hijyenik olmayan doğum ve doğum sonrası şartlarda umbilikal kordonun enfekte olması sonucu meydana gelir. Çocuklar ve yetişkinlerde yaralanma sonrası meydana gelen tetanoz da önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kirli ve nekrotik yaralarda olduğu gibi, uygun anaerobik koşullarda bu basil, kas sertliği ve spazmına neden olan son derece güçlü bir nörotoksin üretebilir.

Klinik tetanozun iyileşmesi, gelecekteki hastalıklara karşı koruma sağlamaz. Tetanoza karşı bağışıklık ancak aşılama, immünoglobulin tedavisi veya plasentadan maternal antikorların transferi gibi aktif veya pasif bağışıklama yoluyla elde edilebilir. Yaygın tetanozun yenidoğanlarda görülen bir formu, yenidoğan tetanozudur. Aşılanmamış gebelerin bebeklerinde göbek kordonunun enfekte aletlerle kesilmesi ya da bağlanması sonucunda gelişir.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2010 yılında 58.000 yenidoğan tetanozdan dolayı yaşamını yitirmiştir.

Tetanoz Etkenin özellikleri

Hastalık etkeni olan Clostridium tetani spor oluşturan anaerobik bir basildir. Bakterinin salgıladığı ve merkezi sinir sistemini etkileyen iki tür egzotoksin (tetanolizin, tetanospazmin) nedeniyle hastalık gelişir. Tetanoz kliniğinden sorumlu olan bir nörotoksin olan tetanospazmindir (LD=2.5ng/kg).

Mikroorganizma ışık ve dezenfektanlarla zararsız hale getirilebilir. Sporları dayanıklı olup, otoklavda 121°C’de 12 dakikada, Pasteur fırınında 160°C’de 1 saatte, kaynayan suda 4 saatte ölürler.

Hastalığın inkübasyon süresi 3 gün ile 21 gün arasındadır. Hastalık belirtileri, bulaşmayı takiben 4 ile 14 gün arasında, ortalama olarak da 7 günde ortaya çıkar.

Clostridium tetani sporları her yerde bulunabilir. Sporlar çevrede, özellikle sıcak ve nemli bölgelerde bulunurlar ve insan ve hayvanların bağırsaklarında taşınırlar. Yaralanma, yanma, donma gibi nedenlerle bütünlüğü bozulmuş cildin, sporların bulunduğu toprak, hayvan dışkısı, kesici, delici malzeme vb. temasına bağlı olarak hastalık bulaşır.

Lokal, sefalik ve yaygın (en yaygın-%80) olarak üç klinik tablosu vardır. Gelişen spazmlar 4 hafta devam eder, tablonun düzelmesi ise aylar sürer.

Kimlere Tetanoz aşısı yapılmalı

Tetanoz aşısı nasıl yapılmalı?

İşyerinde Tetanoz aşısı uygulamaları

Tetanoz Hastalığı

Aşı Özellikleri

0 Yorum

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.