Tetanoz Aşısı Özellikleri

Tetanoz ve difteri çok ciddi hastalıklardır. Bugün ülkemizde nadir görülürler, ancak enfekte olmuş kişilerde sıklıkla ciddi komplikasyonlar olur. Td aşısı, ergenleri ve yetişkinleri bu hastalıklardan korumak için kullanılır.

Aşı Tipi: Toksoid bir aşıdır.
Formları: Tek tetanoz toksoidi (TT) ya da difteri (Td ya da DT), boğmaca aşılarıyla(DaBT ya da DBT) kombine olarak

İçerik: 
Tetadif Td Aşısı (Erişkin Tip Tetanoz Difteri Aşısı)
Her 0.5 ml.lik tek doz içerisinde;
Difteri toksoidi 6 Lf/ml ( > 8 IU ),
Tetanoz toksoidi 20 Lf/ml ( > 40 IU )
Yardımcı maddeler:
<0.05 mg Tiyomersal
< 2.5 mg/ml alüminyum hidroksit

Işık /Isı duyarlılığı: Işıktan korunmalı ve dondurulmamalıdır.
Saklama Koşulları: Buzdolabında +2 ila+8 C sıcaklıkta özellikle +4 C de kalması sağlanmalıdır.
Dondurulmamalıdır.


Tek tetanoz toksoidi (TT) ya da difteri (Td ya da DT), boğmaca aşılarıyla (DaBT ya da DBT) kombine

Ticari Takdim Şekli: Bir karton kutuda saydam, kırılabilir (tip 1 cam) ampul içerisinde 0.5 mL (1 doz) süspansiyon-50’li paket.

Kombine solüsyonların normal görüntüsü; belirgin derecede bulanık ve beyazımsı bir solüsyon şeklindedir.
Difteri, tetanoz toksoidinin (Td) normal görüntüsü; bulanık, beyaz, hafifçe gri veya pembemsi bir solüsyon şeklindedir.
Eğer aşıda partikül varsa ve iyice çalkalamaya rağmen solüsyonun içinde dağılmazsa aşı kullanılmamalıdır.

Aşının Uygulama Özellikler

Uygulama yeri : İlk yaş aşılamasında bacak dış yüzünden, daha büyüklerde koldan

Uygulama şekli: Kas içine (IM)

Uygulama: Çocukluk döneminde 3 doz aşı + 3 doz rapel şeklinde uygulanır

Uygulama zamanı:

Çocukluk döneminde:

Beşli kombine aşı içinde (DaBT-IPA-HiB) 2, 4, 6 aylarda ve 16.-24. aylarda;
İlköğretim 1. Sınıfta, DaBT- IPA içinde;
İlköğretim 8. sınıfta erişkin tip difteri-tetanoz aşısı (Td) uygulaması yapılır. Bu aşı 7 yaş altına uygulanmaz.

Tetanoz aşısı yaşam boyu on yılda bir tekrarlanmalıdır.

Erişkinlerde:

Aşı olup olmadığı bilinmeyenler; üç doz adsorbe aşıdan daha az aşılananlar; mesleki risk grupları (hayvan gübresiyle teması muhtemel tarım işçileri, itfaiyeciler, inşaat işçileri, bahçıvanlar) aşı yapmalıdır.

Tetanoz açısından risk oluşturan bir yaralanma durumunda aşıları tam olan ve son aşıdan sonra 5 yıl geçmemişlerde sadece yara bakımı yapılır.

Tetanoz riski taşıyan; 6 saatten eski yara; 1 cm’den derin yara; yıldız şeklinde, yırtılmış/kopmuş yaralar; mermi, ezilme, yanık ve donma yarası; toprak, toz, kir, tükürük vb ile kirli yara; ölü doku içeren yara varsa aşılama yapılmalıdır.

Daha önce aşı yok ya da eksik ya da üzerinden 5 yıldan fazla zaman geçmişse temiz küçük yarada aşı tekrarlanır, Tetanoz İmmüngloblünü(TIG) veya antiserum gereksizdir; ezik ve riskli bir yara durumunda aşı ve TIG birlikte uygulanır.

Daha önce hiç aşılanmamış birinde tetanoz aşısı, ilk doz (0.5 ml) Td uygulamasından 4 hafta sonra 2.doz, 6-12 ay sonra 3. doz İM yapılır; rapel 10 yılda bir tekrarlanır.

Gebelik döneminde, doğum öncesi 2 doz, tetanoz toksoidi (Td kombine aşı) verilir.

Dozaj: 0.5 ml
Rapel: 3 doz

Tetanoz Aşısının Koruyuculuk Özelliği

Difteri toksoidinin koruyuculuk oranı %97 civarındadır, tetanoz toksoidi için ise %100’e yakın koruyuculuk söz konusudur.

Tetanoz Aşısı nın Yan etkileri

Pediyatrik kombine form için; aşıya bağlı nadiren alerjik reaksiyon görülebilir.

Aşının yapıldığı bölgede ağrı, kızarıklık, birkaç hafta süren şişlik oluşabilir.

Aşıya bağlı hafif ateş(Aşıdan 24 saat sonra beklenir),huzursuzluk, uyuşukluk, iştahsızlık görülebilir.

Tetanoz toksoidi için; lokal reaksiyon (ağrı, kızarıklık, şişkinlik), ateş, anafilaksi (nadir), periferal nöropati, Guillain- Barre Sendromu, brakial nörit (nadir).

Tetanoz aşısı nın uygulanmaması gereken durumlar

Aşıdan sonra alerjik reaksiyon geliştiyse, aşı içindeki maddelere karşı alerji öyküsü varsa, orta ya da ağır derecede akut hastalık hallerinde yapılmamalıdır.

Boğmacayla kombine tetanoz aşıları ise ilerleyici nörolojik hastalıklarda, daha önceki aşıdan sonra ortaya çıkan; ensefalopati, 40.5 C yi bulan ateşlenme, 72 saat içinde ortaya çıkan konvülziyon, 48 saat içinde ortaya çıkan kollaps ya da şok hallerinde dikkatli olunmalıdır.

Daha önce uygulanan tetanoz içeren herhangi bir aşıdan (DaBT, DBT, DT, TT, Td, Tdap) sonra 6 hafta içinde gelişen Guillain Barre Sendromu gelişen hastada aşılamaya devam etmeden önce uzman görüşü alınmalıdır.

Daha önce uygulanan tetanoz içeren herhangi bir aşıdan sonra brakial nevrit geçiren bireylere 10 yıl süreyle tetanoz içeren aşı yapılmamalıdır.

Kaynak: TTB Birinci Basamak Sağlık Çalışanları İçin Aşı Rehberi 2018

Fatih Hakan ÇAM
İşyeri Hekimi
Ekleme Tarihi: 09.01.2019
Güncelleme Tarihi: 09.01.2019

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.