NACE Koduna göre Periyodik Muayene Doğru mu?

Dr. İlker ALTUNER

“Sadece NACE koduyla yol alan firmaların İş Kazası ve Meslek Hastalığı riskleri; Klavuzu karga olanın riski kadardır!” ÇALIŞANLARIN PERİYODİK MUAYENELERİ

18 Aralık 2014  PERŞEMBE, Resmî Gazete ,Sayı : 29209

İLGİLİ YÖNETMELİK’de :

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından – İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 4‘de,

“3)

Çalışanın kişisel özellikleri,

işyerinin tehlike sınıfı ve

işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak

uluslararası standartlar ile

işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir,

tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir,

çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir,

özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere

periyodik muayene tekrarlanır. 

Ancak

işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.”

denilmektedir.

Görüldüğü üzere;

Az tehlikeli iş kolunda (NACE Kodunda) olan bir firma çalışanının , sadece iş kolu nedeniyle 5 yılda 1 periyodik muayenesinin yapılması gerektiğinin iddiası ve İşyeri Hekimlerinden bu şekilde talep edilmesi USULSÜZ ve ASILSIZDIR.

Periyodik Muayene sıklığı:

  1. Kişinin bireysel sağlık özellikleri, kronik hastalıkları
  2. Kişinin Özel politika-takip gerektiren grupta (Gebe, Çocuk, Engelli, progresif Kronik Hastalıklı) olup olmaması
  3. Kişinin Görev yeri, Görev tanımı, Yaptığı işin niteliği ve faaliyet basamakları
  4. Kişi dış göreve gidiyorsa, hizmet alan firmaların tehlike sınıfı
  5. İşyerinin mevcuttaki risk analizi
  6. İşyerinin ortam ve bireysel maruziyet ölçüm değerleri
  7. İşyerinin kendi tehlike sınıfı (NACE kodu)
  8. İşyerinin Birimlerinin tamamının NACE kodunun uygun olup olmaması
  9. Alt yüklenici firma ise, Ana firmanın tehlike sınıfına uygun NACE koduna geçilip geçilmediğine (Çok tehlikeli sınıf ana yüklenici firma sahasında hizmet veren az tehlikeli sınıf, temizlik, gıda, güvenlik, tamir-onarım-teknik- bakım vb çok tehlikeli görev tanımları da barındıran kompleks alt yüklenici firma paradoksu)

göre ayarlanmalı ve

az tehlikeli İşyerlerinde İşverene, doğrudan İşyeri Hekimi tarafından mail ve İSG defteri ile ya da İSG Kurulu üzerinden (Görev yeri, görev tanımına göre İşyeri Hekiminin belirlediği sıklıkta Periyodik tetkik ve muayenelerin yapılması) tebliğ edilmelidir.

Gerekiyorsa Ofis – Saha, Görev Tanımları üzerinden Periyodik muayene sıklıkları Görev tanımı ve görev yerine göre kişilere özel belirlenmelidir.

Örneğin;

Az tehlikeli bir İşyerinde Ofis çalışanı sekretere yılda bir odyometri, hemogram ve de 5 yılda bir tüm tetkikler baktırılırken; servise çıkıp az ya da çok tehlikeli farketmeksizin farklı sahalara giren çıkan elektrik teknisyenine Yılda bir tüm tetkiklerin yaptırılması gibi..

6331 İş Kanunu gereği, EK-2, Örneğine uygun doldurulur. ” Örneğinde laboratuvar – tetkikler kısmı mevcuttur.

EK-2 kapsam olarak genişletilebilir, daraltılamaz.

EK-2 üzerinde firma logosu, OSGB reklamı olamaz.

Periyodik tetkikler olmaksızın, EK-2 düzenlenemez.

Asgari tetkikler:

1. Hemogram

2. Kan Şekeri

3. EKG

4. TİT

5. Odyometri

6. SFT (Pandemi süresince istenmeyebilir.)

7. AC grafisi (Az tehlikeli işyerlerinde, risk analizine ve ortam-bireysel maruziyet ölçümlerine göre, 5 yılda bir yaptırılabilir. Kronik hastalıklı personelin, sevk takibi ve eNabız verileriyle atlanılabilir. Tozlu ortamda yılda bir ve Tozla Mücadele Yönetmeliği eki olan Pnömokonyoz tanı şeması doğrultusunda yol alınmalıdır.)

yaptırılmalıdır.

İşe girişte ve periyodik muayenelerde, stajyerinden işverenine 6331 kapsamında olan her çalışana İşyeri Hekimi tarafından EK-2 düzenlenir.

İşe girişlerde tetkikler;

Hemogram, Kan şekeri, TİT en geç 1 ay,

EKG anlık,

Odyometri, SFT en geç 1 ay,

AC grafisi en geç 3 ay olacak şekilde,

her hangi bir patolojik değer yoksa kabul edilebilir. Varsa ilgili tetkik yenilenmeli yada ilgili branş sevki sağlanmalıdır.

Tetkik sonuçları gelmeden ve değerlendirilip işlenmeden, EK-2 düzenlenmez, kaşelenmez, imzalanmaz.

Hastane sevk önerileri, şerhleri ile EK-2 düzenlenmez, kaşelenmez, imzalanmaz. Gerekiyorsa sevk edilir, sonucu beklenir, değerlendirilir; kişinin işe ve işin kişiye uygunluğu netleştirilip EK-2 düzenlenir.

Az tehlikeli sınıf firmaların İşverenleri ” Az tehlikeli iş yerlerinde en geç 5 yılda 1 periyodik muayeneler yaptırılır” maddesinin hukuken koruyucu olduğu algısında iseler ya da bu şekilde yanlış kılavuzlar tarafından bilgilendirildilerse, çok yanlış yaparlar.

İşyeri Hekimi beni bilgilendirmedi, İşyeri Hekimi bana tebliğte bulunmadı deme gibi şansları da yoktur. Zira İşveren İşyerindeki İşyeri Hekimi dahil herkesin hatasından da doğrudan meshuldür. İşyeri Hekiminin hatasında, idari,maddi ve manevi anlamda, eşit oranda kusurlu ve cezalı olurlar.

Bu bağlamda, değerli okurlar;

Sadece NACE koduna bakmak ve Periyodik muayene sıklığını ayarlamak, yanlış kılavuza uymak demektir.

İşe giriş ve Periyodik tetkik ve muayeneleri, Ortam ölçümleri,Bireysel maruziyet ölçümleri çalışanları Meslek Hastalıklarından,

İşvereni ise kişinin sağlığından kaynaklanabilecek İş Kazalarından ve asılsız Meslek Hastalığı iddialarından ve davalarından korur.

İspatınız olmazsa, haklıysanız da haksızsanız da hakkınızı arayamazsınız.

Bu noktada tehlike sınıfına bakmaksızın, İşverene en az yılda bir periyodik muayene yaptırmak, İşyeri Hekimine de sevk takibi ve İşveren adına Sağlık gözetimini dikkatli yapmak, kaydetmek ve işverene bildirimini yapmak düşer.

İşyeri Hekimleri,

İşverenin Sağlık Danışmanı,

Sağlık Kılavuzudur.

Sağlıkla ilgili Kılavuzunuz kargalar olmasın..

Sağlılığınız Sağlığımızdır.

NACE Koduna göre Periyodik Muayene Doğru mu?” ile ilgili 0 görüş

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.