Toplantı: Kronik Hastaların İşe Dönüş Süreçleri

Normalleşme sürecinde işe dönüş süreçleri ile ilgili yayınlanan düzenlemeleri değerlendirme ihtiyacı doğmuştur.

Bu nedenle özel sektördeki kronik hastaların işe dönüş süreçlerini sosyal güvenlik ve hukuki açıdan ele almak üzere bir toplantı icra ettik.

Toplantımıza görüşlerini paylaşmak üzere:

Sayın Özgür ERDURSUN, Sosyal Güvenlik Uzmanı, Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci

Halil KALE, Hukukçu, E. İş Müfettişi, Nazalı Avukatlık Kıdemli Müdür, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku katkı sağladılar:

Konuyla İlgili Yazılarımız:

Toplantı Sonu Tartışma Bölümü

Toplantı: Kronik Hastaların İşe Dönüş Süreçleri” için bir yorum

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.