TTB 2021 yılı İşyeri Hekimliği Taban Ücretlerini Belirledi

işyeri hekimliği için önerilen ücretler, ücret skalası, işyeri hekimliği taban fiyatları

Türk Tabipler Birliği her sene sonunda olduğu gibi bu sene de önümüzdeki yıl için öngörülen işyeri hekimliği taban ücret tablosunu yayınladı.

Bu tabloya göre işyeri hekimliği için en düşük ücret, çalışan sayısı 50 – 74 arasında olan Az Tehlikeli işyerleri için NET 4.079,09 TL oldu. En yüksek ücretlendirme ise NET 25.179,56 TL ile çalışan sayısı 750 – 780 arasında olan Çok Tehlikeli işyerlerine hizmet veren işyeri hekimlerine yönelik oldu. 50’den daha az çalışanı olan işyerleri için işyeri hekimliği hizmet ücreti işçi başına 7 birim olarak hesaplanmıştır.

Bu tablo, işyeri hekimliği için Türk Tabipler Birliği tarafından belirlenmiştir. Ücretler belirlenirken çalışan sayısına göre “birim”, tehlike sınıfına göre “işçi başı net ücret” üzerinden hesaplanmaktadır. 2021 yılı için:

Az tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret : 94,99-TL.
Tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 97,88- TL.
Çok tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret:  100,72-TL.’dir.
Kaynak: TTB

Tablo, çalışılan işyeri Az Tehlikeli de olsa Çok Tehlikeli de olsa ücretlendirmeyi çalışan sayısına göre belirlemekle beraber, güncel mevzuata göre bir işyeri hekimliği nin tam zamanlı çalışma durumu o işyeri tehlike sınıfına göre belirlenmektedir.

Güncel mevzuata göre işverenler;

  • Çok tehlikeli işyerleri için 750 çalışandan fazla her çalışan için 15 dakika,
  • Tehlikeli işyerleri için 1000 çalışandan fazla her çalışan için 10 dakika,
  • Az tehlikeli işyerleri için 2500 çalışandan fazla her çalışan için 5 dakika, işyeri hekimi görevlendirmek zorundadır.

İşveren, bu rakamlar altında çalışanı olan işyerleri için isterse tam zamanlı hekim görevlendirebilirler. Yani 300 kişi çalışan bir işyeri, tam zamanlı işyeri hekimi görevlendirebilir.

Bu tabloda belirlenen ücretlerin hiç birisi 750 çalışanı geçmiyor. Zaten olması, vakit ayrılması gereken çalışan sayısı da bu. Ancak pratikte bu pek mümkün olmuyor.

OSGB Sömürüsü ve işyeri Hekimliği

Osgb.ler mevcut durumda tam zamanlı anlaştıkları hekimleri, hizmet verdikleri firmalara İSG Katip üzerindeki atama nedeniyle saat üzerinden “pazarlamak”tadırlar. Bu durumda işyeri hekimlerini son dakikalarına kadar kullanmak istediklerinde, Tabipler Birligi tarafından ilan edilen bu tabloya göre bazı açıklar olmaktadır. Az tehlikeli işyerinde tam zamanlı çalışan hekim 2000 kişiye kadar veya Tehlikeli işyerinde çalışan bir işyeri hekimi 1000 çalışandan sorumlu olmaktadır. Bunlar da 750 kişiden çok daha fazladır.

Zaten tablo, evet olması gereken rakamlar olduğu halde, maalesef piyasa şartlarına göre uzak kalmaktadır. Ancak yaptığımız araştırmalar, piyasanın özellikle bu yıl, belki de Covid19 Pandemisi nedeniyle arttığını göstermektedir.

işyeri hekimliği ttb 2021 yılı ücretleri
Rakamlar NET’tir. Brüt bu rakamlara göre belirlenir.

Bu Rakamlar Hayal Değil

Diğer mesleklerde olduğu gibi, biz hekimler olarak odamıza sahip çıkarak ve kendi aramızda birlik ve dayanışma göstererek bize dayatılan rakamlara karşılık bu oda ücretlerini referans gösterirsek, hiç bir şey olmasa bile mutlaka bir şey olur.

İşyeri Hekimleri Ücretleri >>>

TTB 2020 yılı işyeri Hekim Ücretleri >>>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.