TTB COVID19 Rehberleri

Türk Tabipler Birliği, COVID19 çalışmaları kapsamında işyerleri için alınması gereken tedbirler ve öneriler kapsamında bir takım çalışmalarda bulunmaktadır.

İşyerinde Pandemiye Hazırlık Rehberi

ttb covid19

Türk Tabipleri Birliği, işyeri hekimlerinin tüm dünyada yayılmaya devam eden COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında işyerlerinde yapılması gerekenleri kontrol edebilmeleri amacıyla bir işyeri hekimleri için bir rehber hazırlamıştır.

Rehberde, toplum sağlığının korunması ve işyerlerinde çalışanların sağlıklı ve güvenli olacakları bir ortamda işlerini devam ettirebilmeleri temel prensipleri doğrultusunda, işyeri hekimlerinin işyerlerinde uygulayabilecekleri COVID-19 pandemisi ile mücadele yöntemlerine yer veriliyor.

Rehber için tıklayınız

COVID-19 Vaka Yönetim Rehberi

Ayrıca, Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu, işyeri hekimleri için COVID-19 Vaka Yönetim Rehberi hazırladı.

Algoritma 1: İŞYERİ HEKİMLERİ İÇİN COVİD-19 VAKA YÖNETİM REHBERİ

Algoritma 2: COVİD-19 TEMASLI ÇALIŞANLARIN TESPİTİ VE DEĞERLENDİRMESİ

Rehber Sunuş’undan:

Değerli işyeri hekimi arkadaşlar,

Tüm Dünyayı etkileyen bir salgın hastalık dönemini yaşıyoruz ve COVID19 hastalığı; her gün artan vaka ve ölüm sayısı dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. .Dünya çapında hasta sayısı 2 milyonu, can kayıpları 143 bini geçti. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı verilerine göre 17 nisan itibarıyla toplam vaka sayısı 78 bini geçti ve can kaybı 1769’a ulaştı. Türkiye yeni vaka bildiren ülkeler arasında İngiltere ile birlikte baş sıralarda yer alıyor.

SARS NCOV 2 damlacık yolu ile bulaşan, bulaşıcılığı çok yüksek, kuluçka süresi uzun 2-14 (son gözlemlere göre 21 güne uzayabilmektedir) gün olan ve COVID 19 hastalığını yapan virüstür. Virüsü kapanların %20 sinde hiç bir hastalık belirtisi olmazken %50 si hafif bulgularla geçirmektedir. Virüsü alanların %20 si hastane tedavisine ihtiyaç duymakta, hastaneye yatanların en az %5’I de kaybedilmektedir. Ülkelerin sağlık sistemlerine ve nüfus özelliklerine bağlı olarak öldürücülük oranları değişmekle birlikte mortalite %2.5 olarak bildirilmiştir. Doğrudan virüse etki eden bir tedavi yoktur, henüz bir aşı geliştirilememiştir.

Bu özelliklerle COVID 19 salgını tüm toplumu ve üretim süreçlerini de etkilemektedir. İçinde bulunduğumuz Pandemi ile mücadelede çalışanların sağlığı için ana talebimiz üretimi sürdürmenin zorunlu olduğu sektörler dışındaki işyerlerinde üretimin durdurulması ve çalışanların salgının kritik evresi bitinceye kadar ücretli izinli sayılmasıdır. Eğlence, kişisel bakım sektörleri, okullar kapatılmıştır, ancak yaşamsal önemde olmayan tüm işyerlerinin kapatılması önerisi esas olarak ekonomiyi, halk sağlığından daha önemli gören bir yaklaşımla gerçekleşmemesi durumu ise; biz işyeri hekimlerine işyerlerini ve çalışan sağlığını COVID 19 salgınından etkilenmeyecek ya da en az etkilenecek biçimde düzenleme ve koruma yükümlülüğü vermektedir.

Devamı…

Türk tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası, işyeri hekimliği yapan meslektaşlarımızın işçi sağlığını korurken gerek işçilere gerek işin düzenlemesine ilişkin olarak yapmaları gerekenler konusunda kendi işyeri özgül koşullarına uyarlamak üzere bir rehber hazırlamıştır. Kuşkusuz tüm dünyanın yeni karşılaştığı bir virus olduğu için virus ve yaptığı hastalık hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktıkça geliştirilecek ve değişime uğrayacak bir rehberdir.

İşin sürekliliği açısından çalışanlarının sağlığının korunması ve zarar görmesinin önleme çalışmalarında Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Aile Bakanlığı ve Sağlık Meslek örgütleri ile birlikte, koordineli bir biçimde çalışılmasını öneriyoruz. Bu süreci yönetirken yararlanmanız için bazı dökümanları da kolay ulaşmanız için rehbere ekledik.

Bu dökümanların kullanımı sırasında ya da sürecin başka bir aşamasında işyeri hekimlerinin konuyla ilgili sorularına cevap vermek, açıklama yapmak üzere bir telefon hattı oluşturduk. Telefondaki çalışanımız soruları alacak ve en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.

Telefon: 0 530 2367599
Türk Tabipleri Birliği

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.