Doktorlara Kesilen Vergi Kaçağı Cezası Hakkında Bilgilendirme

Merhaba, kısa bir süre önce hekimler arasında 2016 yılından bu yana birden fazla çalıştığı yerden ek gelir elde eden hekimlere karşı vergi cezası kesildiği haberleri dolaşmaya başladı. Neden kesildiği ve nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ile ilgili olarak Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Kubilay ERTAN Bey, bize şunları anlattı:

Ücret bir gelir türü olabilir mi?

Yukarıdaki soru aslında basit cevabı olan ve kolaylıkla cevaplanacak bir “sorun” değil. Hele şimdilerde bu konu uzman sayılan ve çeşitli konularda görüşlerine başvurulan,  randevu alarak görüşülen pek çok SERBEST MESLEK ERBABI için geçerli.

Fazla uzatmadan kısaca tanıma bakalım:

Ücret, bir işverene ve bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmetleri karşılığında ödenen para, mal ve para ile temsil edilebilen değerlerdir.

Bu nedenle, ücret gelirinde üç temel unsur bulunur: Bir işverene tabi olma, belli bir işyerine bağlı olma ve hizmetin karşılığı olarak bir ödemenin yapılması.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 uncu maddeleri ücretlerde istisnaları düzenler. Ücretlerdeki istisnalar ise başka bir konu ve kapsamdadır. Güncel durumda yaşadığımız olaylar daha çok istisnalar değil, vergi dairesinden ya da idareden gelen görüşme ve eksik beyanda bulunma durumunun hatırlatılması halidir.

Maalesef günümüzde kullandığımız Türkçe ile bazı kavramları anlamak zorda olsa basitçe SAFİ VE GAYRİ SAFİ KAVRAMINI tekrarlamak gerekiyor.

Maaşlı olarak çalışan kişinin eline geçen ücret; SAFİ TUTAR YANİ NETLEŞTİRİLMİŞ, KESİNTİYE UĞRAMIŞ bedeldir. Konu gelir vergisi olduğu için ücretin SGK DÜŞMÜŞ hali bizim için SAFİ ÜCRET tir. GAYRİ SAFİ TUTAR İSE brüt ücret de denilen, giydirilmiş ya da kesinti olmayan halidir.

Gelir vergisi kanununa göre ücret bir KAZANÇ unsurudur ve vergilendirilir.  Burada asıl vergileme ya da bildirim usulü; çalışanın yerine İŞVERENİN vergi kesintisi YAPMASI ve VERGİ ödemesini ÇALIŞAN ADINA yapmasıdır. İşveren bu şekilde sorumludur. Ancak çalışanın birden fazla işyerinde çalışması hali ortaya çapraşık bir durum çıkarıyor.

Kural basit ve bellidir. Tek işyerinde çalışan kişi başka bir gelir unsuru yoksa gelir vergisi beyannamesi vermez ve genellikle muhasebeci, vergi memuru, denetim elemanı gibi insanları görmez, konuyla da ilgili değildir. Ancak birden fazla iş yerinde çalışıp birden fazla ücret alıyorsa durum GELİR VERGİSİ Tarifesinde yer alan gayri safi gelirin tutarına bağlanmıştır.(brüt ücretlerin toplamına bakmak gerekir). Bunun yanında kira geliri, hisse senedi kazancı, repo vs varsa durum daha da çetrefil olmaktadır ancak bu işler de çözümsüz değildir.

Gelir vergisi tarifesi kolaylıkla ulaşılır ve her yıl yeniden ilan edilir.  2018 yılı için;

Ocak başlangıç ve aralık bitiş ayı olarak dikkate alınırsa yıllık kazanç tutarı ÜCRET için;

0-14.800 TL arasında %15                                        2.220,00 tl

14.800- 34.000 TL arasında %20                              3.840,00 tl

34.000-120.000 TL arasında %27                             23.220,00 tl toplam:29.280,00 tl

120.000 ve üzerinde ise % 35 olarak vergilenmektedir.

 Burada söz konusu olan gelir vergisi; tek işyerinde çalışan için, işveren tarafından beyan edilip ödenirken; birden fazla işverenle çalışıp elde ettiği tüm brüt kazançları 2. Vergi dilimi olan 34.000 tl yi aşması halinde ücretli için ödenmesi gereken %7 lik vergi farkının KİMDEN tahsil edilmesi SORUNUDUR.

Burada kural, 1. İşveren için hiçbir şekilde beyan sınırı, limiti olmaması ve ödenecek verginin muhatabının İŞVEREN olmasıdır.

Ücretli çalışanın 2.,3.,4. Ve ya daha fazla iş yerinde çalışması halinde ise elde ettiği SAFİ KAZANÇ toplamı yani gelir vergisi matrahları (ücretleri) 34.000,00 tl yi geçmesi halinde %7 ilave gelir vergisi ödenmesi gerekmekte ve bu yüzden GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ düzenleyip vergi mükellefi olmak zorundadırlar.

Örnek1: Çalışan BAY A;

  1. İşyerinden 125.000,00 tl brüt maaş almakta;
  2. İşyerinden akşamları 1 saat için yıllık 15.000,00 tl brüt maaş almakta;
  3. İşyerinden hafta sonları çalışması için yıllık 12.000,00 tl brüt maaş almaktadır.

Bay A gelir vergi beyanı veremez;

çünkü 1. İşyeri muaf (burada sıralama önemsizdir, yıllık olarak en çok ücreti  hangi işyeri veriyorsa ve çalışan sgk lı olarak bordroya tabi ise kazanç gelir vergisinden muaftır )

kalan 2 ve 3 . işyeri kazanç toplamı 15.000+ 12.000=27.000 tl ve 2. Vergi diliminden (34.000,00 tl 2018 yılı için) düşüktür.

Örnek2: Çalışan BAYAN B;

  1. İşyerinden 60.000,00 tl yıllık brüt maaş almakta;
  2. İşyerinden yıllk 40.000,00 tl brüt maaş almakta;
  3. İşyerinden yıllık 20.000,00 tl brüt maaş almakta olsun. 3. İş yerinde çalışmamış bile olsa Bayan B GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ vermek zorundadır.

Çünkü 2. İş yeri yıllık kazancı 34.000,00 tl yi aşmaktadır. (2018 yılı için şarttır. 2019 yılında tutar değişecektir).  Beyan nasıl yapılır:

Kabaca hesaplama 1+2+3 şeklinde olacaktır. Yani

60.000+ 40.000+20.000 = 120.000,00 tl yıllık kazanç beyan edilecektir.

Burada BAYAN B nin eğer aşağıdaki unsurlara göre harcama tutarları varsa ödenecek vergi azalabilir. Bu unsurlar:

Eğitim harcamaları (brüt toplamın %10 sınırlı)özel okul                    : 12.000,00 tl

Sağlık harcaması (brüt toplamın %10 sınırlı)                                    : 0,00

İkisi birlikte %10 sınırı aşamaz 

BAĞIŞ VE YARDIMLAR ( %5 -%10)           

KIZILAY – YEŞİLAY BAĞIŞ  : 12.000,00 TL

KIZILAY MAKBUZ KARŞILIĞI BAĞIŞ:12.000,00 TL

SPONSORLUK HARCAMASI                                                          :12.000,00

AMATÖR DALLAR %100 PROFESYONEL: 50

AMATÖR LİSANSLI SPORCU HARCAMASI: 12.000,00 TL

TOPLAMDA BAYAN B 36.000,00 TL HARCAMASI VARSA BU DURUMDA

Bayan B nin kira geliri, faiz geliri, repo, bono,  tahvil, hazine iç borçlanma senedi gibi gelirlerinin olmadığı yazımızın başında vurgulanmıştı.

NOT:

Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bazı bağış ve yardımlar şöyledir;

• Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılan bağışlar,

• Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuna yapılan bağışlar ve yardımlar,

 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna yapılan bağışlar, • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna yapılan bağışlar,

• Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yapılan bağışlar, • Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu kapsamında kurulan ormanlarda ağaçlandırma, bakım ve koruma masraflarının tamamı,

• İlköğretim ve Eğitim Kanunu uyarınca yapılan bağışlar,

• Üniversitelere, yüksek teknoloji enstitüleri ile gelirlerinin en az dörtte üçünü münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vakıflardan Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınanlara makbuz karşılığında yapılan bağışlar.

Verdiği bilgiler için Kubilay Bey’e teşekkür ederiz. Kendisi sizlere destek olmaktan mutluluk duyacağını belirtti. Kendisine muhasebe işlemlerinizi yaptırabilmek için 0 533 284 60 59 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Eski firmadan yeni firmaya geçişte, yeni firmanın KDV matrahı yüzdesini kaldığı yerden devam ettirmesi gerekiyormuş. Lakin yeni firmanın işine gelmediği için sıfırdan baslatiyorlarmis. Bu sorumluluk yeni isverende olduğu ve biz hekimler genelde net maaş üzerinden pazarlık yaparak ise başladığımız halde, cezai sorumluluk hekime çıkarılarak aradaki KDV matrahı oranınca vergi kaçırılması ve faizi yine hekimlerden talep edilmekte.

Yeni gidilen firmada KDV matrahının kaldığı orandan devamının sağlanması, bu hususta yeni firmaya yazılı beyan verilmesi gerekiyor.

Dr. İlker Altuner’den

Doktorlara Kesilen Vergi Kaçağı Cezası Hakkında Bilgilendirme” için 2 yorum

Bir Cevap Yazın