liste

Yeni Başlayan İşyeri Hekimleri için Yol haritası

Bir firmaya yeni başlayan işyeri hekimi için kanunen yapılması gerekenlerin özetlendiği kısa ve öz bir yazı. Elbette herşeyi detaylı anlatmamız mümkün değil ama işe yeni başladıysanız işyerinde öncelikle yapmanız gerekenleri bu yazımızda okuyabilirsiniz.

İşyeri hekimi olarak çalışabilmek tıp fakültesi mezunu bir hekim olarak yetkilendirilmiş kurslardan eğitim almak ve ÖSYM’nin belirli tarihlerde yapmış olduğu İşyeri Hekimliği Sınavını geçmiş olmak gerekir. ÇSGB tarafından sertifikanızın İSG Katip üzerinden onaylanması ile artık işyeri hekimliği yapabilirsiniz.

İşyeri hekimi, diğer hekim gruplarından farklı olarak biraz daha fazla mevzuat bilip takip etmeleri gerekir. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklı olacağı için burada işyeri hekimliğine yeni başlayan meslektaşlarımız için Dr. Engin ÇAPAR tarafından paylaşılan temel bazı konularda bilgilendirme yapacağız.

Katkı sağlamak isteyen arkadaşlarımız bizlere yorum ileterek veya bu sayfadan direk ulaşabilirler. Ayrıca işyeri hekimleri sosyal ağlarımıza katılabilirsiniz.

İşyeri Hekimliği,

İşyeri Hekiminin Görevleri

İşyeri Hekimliğinde Eksik Noktamız

İşyeri Hekimliği Ücretleri

Öneriler Yazılar

Sözleşme İmzalama:

İş yeri ya da osgb ile sözleşme imzalanması gerekmektedir, öncelikle birlikte çalışmaya yönelik olarak yazılı olacak şekilde iş sözleşmesi yapılacaktır, yine paralel olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde İSG KATİP üzerinden sözleşme yapılması gerekmektedir ki sistem sizi görebilsin.

OSGB ile sözleşme imzalandıktan sonra (osgb ile çalışacağınız saat kadar sözleşme imzalanır) osgb kendisinin anlaşma yaptığı iş yerlerine sizi dışa görevlendirme yapar ve bunu isg katip üzerinde gösterir, sizinde girip isg katip üzerinden bu dışa görevlendirmeyi onaylamanız gerekebilir.

Her iki şekilde de isg katip üzerinden bu sözleşmelerin çıktıları alınmalı ve saklanmalıdır.Yine dışa görevlendirme yapıldığında işyeri ile yapılacak sözleşeme örneğini çıktı yaparak imzalayın, işveren yada vekiline imzalatın ve işyerinde isg dosyası içinde muhafaza ediniz.

İlk kez gittiğiniz iş yerinde:

 • Çalışan listesini isteyin. (SGK numarasına bağlı çalışan listesi) işyerinde çalışan sayısının belirlenmesi
 • Lokasyonda daha önce iş yeri hekimi var ise sağlık dosyaları var mı bakın, işe giriş ve periyodik muayeneler tam olarak yapılmış mı kontrol edin, Eksik işe giriş var ise yapınız, eksik periyodik muayeneleri var ise aşağıdaki şekilde muayenelerini tamamlayın
  • Az tehlikeli iş yerlerinde 5 yılda 1
  • tehlikeli iş yerlerinde 3 yılda 1
  • Çok tehlikeli iş yerlerinde yılda 1
 • İşyeri Hekimleri için İşe Giriş ve Periyodik muayene için istenmesi gereken tetkikleri bu yazımızda bulabilirsiniz. Formlara bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
 • Eksik periyodik muayeneler var ise mevcut form üzerinden muayeneyi tamamlaMAyınız, yeni EK-2 İşe Giriş/Periyodik (İG/P) Muayene Formu doldurarak devam ediniz. (Muayene için izlenmesi gereken yol)
 • İlk kez devir almışsanız ve muayeneleri varsa dahi en sağlamı işyeri hekimi olarak en acil ve süresi yakın olandan başlayarak iş yerine gittikçe muayenelerini yenilemektir. Böylece çalışan işçilerin durumlarına, varsa problemlerine hakim olur,tanımış olursunuz.
 • İşyerinin tehlike sınıfına, iş koluna, işçinin yaptığı işin niteliğine göre gerekli olan testler yapılmış mı? Bunu dosyalarından kontrol edin.
 • İşyerinde özel politika gerektiren çalışan var mı bakın, Gebe,18 yaş altı genç işçi,kronik hastalıkları olan işçiler,daha önce iş kazası geçirmiş olanlar,meslek hastalığı teşhisi almış kişiler vs, bunları hastalıklarına ve durumlarına göre belli periyotlarla (aylık, 3 aylık, 6 aylık) kontrol edin ve her kontrolünüzü mutlaka kayıt altına alın ve dosyasında muhafaza edin.
 • işyerinde yaptığınız her işlemi protokol defterine kayıt ediniz.
 • ilk fırsatta iş yerini geziniz, çalışanların görevli oldukları istasyonlara bakınız,ortamı kendi gözlerinizle müşaade ediniz,ortamda var olan tehlike ve riskleri daha net tespit edebilirsiniz bu şekilde. (Risk Değerlendirmesi)
 • İşyerinde çalışan işçilere, mevzuatta işçilere verilmesi gereken eğitimlerden, işyeri hekimine düşen eğitimler verilmiş mi kontrol edin. Eğitim süreleri geçmiş ise aşağıdaki sürelere göre eğitim planlanır.
  • Çok tehlikeli işyerlerinde yılda bir
  • Tehlikeli iş yerlrinde iki yılda bir
  • Az tehlikeli iş yerlerinde üç yılda bir

Eğitimler

6331 sayılı kanun madde 7 ve Çalışanların eğitimlerini usul ve esasları hakkında yönetmelik ek -1 inde eğitim konuları yer almaktadır.
Eğitimler yapılmadan önce ve yapıldıktan sonra olarak değerlendirme sınavları yapılır, liste halinde çalışanların öncesi ve sonrası aldıkları notlar kayıt altına alınır
Ayrıca eğitime katılan personele ait eğitim katılım formu düzenlenir, bu forma eğitime katılan personelin adı soyadı imzası alınır.

 • Yıllık çalışma planı oluştur,buna göre periyodik muayeneler,eğitimler,tetkikler,risk analizi, ortam ölçümleri vs iş yerinde yapılması gereken işlemler ile ilgili olarak bunların zaman çizelgesini oluştur,çıktı al,işveren/ işveren temsilcisi/ iş güvenliği uzmanı ile imza altına al.. (Bunu çoğunlukla iş güvenliği uzmanı olan yerlerde isg uzmanı hazırlıyor,ama kontrol edelim.)
 • İşyerinde risk analizi yapılmış mı, yapılmış ise kontrol edelim, işyeri hekimliği açısından önerilerimiz var ise bunu belirtelim.
 • İşyerinde acil durum planı yapılmış mı? Acil durumlarda yapılacaklar,görevlendirmeler belirlenmiş mi? Kontrol edilmeli,öneriler var ise yapılmalıdır.
 • İş yerinde ilk yardım sertifikalı personel var mı?
  • Çok tehlikeli iş yerlerinde 10 kişi de 1
  • Tehlikeli iş yerlerinde 15 kişi de 1
  • Az tehlikeli iş yerlerinde 20 çalışanda 1 olacak şekilde ilk yardım sertifikalı personel olmalıdır.
   Bu personeller var ve sayıları uygun ise sertifika örneklerini alarak dosya da muhafaza edelim.
 • Öneri tespit defteri olup olmadığını mutlaka kontrol edelim,özellikle öneri tespit defteri bağlı olunan ÇSGB Müdürlüğü ya da noterden onaylanmış olmalıdır.
 • İş yerinde ortam ölçümleri yapılmış mı kontrol ediniz, fiziksel (termal konfor, gürültü, titreşim), kimyasal (solventler), biyolojik riskler gibi işin özelliğine göre yapılacak ortam ölçümleri isg uzmanı ile birlikte planlanmalıdır, yapılmamış ise yaptırılması istenmelidir.

SORU, ÖNERİ VE ELEŞTİRİLERİNİZİ GÖNDERİ ALTINA YAZINIZ LÜTFEN.

Dr. Engin ÇAPAR
İşyeri Hekimi
Eklenme Tarihi: 11/02/2018
Güncelleme Tarihi: 30/10/2019

Yeni Başlayan İşyeri Hekimleri için Yol haritası” ile ilgili 0 görüş

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.